Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zaterdag 9 juli 2016

Project renovatie keuken Winiarczykowka, Polen

Groetjes uit Winiarczokowka
Een tijdje geleden kregen we een paniekerig mailtje van onze vrienden in Zuid Polen. Ze hadden tweemaal een bezoek gehad van een of andere inspectiedienst van de overheid die de opdracht gaf de keuken aan te passen aan moderne eisen en het aantal bewoners.

De keuken werd ter plekke gesloten tot nader order. Tsja, wat doe je dan met 17 bewoners en een aantal stafleden?

Het team en de bewoners van Teen Challenge Winiarczykowka in Zuid Polen zijn geen onbekenden op deze blog. We hebben het rehabilitatie- en opvanghuis een aantal malen bezocht. Ook hebben we hen, dankzij jullie vrijgevigheid, een aantal malen flink kunnen helpen met verschillende projecten.

Het huis (waar naast een aantal mannen met verslavingsproblemen, overwegend ouderen zitten die elders geen verzorging krijgen) wordt gerund door vrijwilligers en kan bestaan dankzij giften. Een potje voor dergelijke verbouwingen is er niet. Helaas hebben wij ook niet de middelen om gelijk op zo'n noodoproep in te springen, bovendien stonden er veel projecten in de wachtrij.

Inmiddels is begonnen met de renovatie en verbouwing van de keuken. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Om de keuken groot genoeg te maken moeten er twee ruimtes worden samengevoegd, de wasruimte moet daardoor worden verplaatst en er moet ook een badcel op straatniveau komen voor de invalide bewoners.

Er wordt driftig actie gevoerd om de nodige financiën binnen te krijgen. Zo verkopen de bewoners handgemaakte spulletjes op markten en braderieën en worden er kerken en donateurs aangeschreven. Als we al die acties op gang zien komen, kunnen we niet achterblijven. We helpen graag mee om ook dit debacle weer tot een goed einde te brengen zodat overheid én bewoners tevreden zijn.

Als je een hart hebt voor verbouwingen en/of de zorg voor ouderen :-) maak dan je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van KEUKEN WINIARCZYKOWKA.

Geen opmerkingen: