Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zaterdag 16 juli 2016

Project Campagne Nick Vujicic, Slovenië

Nick tijdens een 'love without limits' evenement
De toenemende chaos en geweldadigheden in Europa roepen veel emoties op in ons allemaal. We blijven vaak zitten met de vraag waarom dit allemaal kan gebeuren en misschien ook wel met de vraag hoe we dit soort dingen kunnen voorkomen. Op grote schaal lijken onze gebeden soms geen invloed te hebben... daarom is het zo belangrijk om in te zoomen.

Wij  mogen steeds opnieuw zien hoe mensenlevens voor eeuwig veranderen. Hoe crimineel gedrag verandert in dienstbaarheid, hoe verslaving plaats moet maken voor vrijheid, hoe haat kan omslaan in liefde. Steeds opnieuw mogen wij zien dat God mensen verandert, als ze daarvoor openstaan en dat toelaten. Wij weten dat radicale ommekeer op individueel niveau mogelijk is, maar juist daarom geloven wij ook in de verandering van dorpen en steden en landen!

My Brother's Keeper 2016
In Slovenië werd vorige maand voor de 7e keer de 'My Brother's Keeper' conferentie gehouden. Meer dan 400 mannen uit landen die elkaar bevochten en gehaat hebben kwamen bij elkaar om eenheid, vergeving en verzoening te zoeken. Als dat kan, dan kan alles!

Pastor Steve Telzerow van International Christian Fellowship (ICF) in Ljubljana is een van de organisatoren achter deze conferenties. Maar er is meer... hij zit ook in de organisatie van een grote campagne met Nick Vujicic die op 28 september in Koper gaat plaatsvinden.

Nick zal specifiek spreken voor zo'n 3.500 scholieren uit heel Slovenië en in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs is besloten dat het evenement via live uitzending op scholen bekeken moet kunnen worden door nog eens 80.000 jongeren. Het is zelfs mogelijk om het evenement op nationale televisie uit te zenden. Waarom is dit belangrijk?

Nick Vujicic zal zich, zoals in al zijn campagnes, richten op de promotie van gezonde sociale normen en waarden. Hij zal bepaalde specifieke culturele problemen aan de kaak stellen, zoals pesten, discriminatie en tienerzelfmoord. Mensen krijgen niet van de een op andere dag geweldadige of destructieve gedachten, dat begint vaak al op jonge leeftijd en groeit langzaam. Evenzo kunnen goede, opbouwende gedachten groeien. Nick spreekt jongeren aan vanuit zijn eigen levens- en geloofservaring en kan altijd rekenen op een enorme positieve respons.

Er is een enorm bedrag nodig om dit evenement en de live broadcast daarvan technisch mogelijk te maken. Er zijn diverse crowdfunding acties opgezet en wij willen zeker helpen, vanuit ons hart voor de natiën en vanuit het geloof dat liefde zal overwinnen!

Alle giften zijn welkom op NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light onder vermelding van: BE STRONG. Rechtstreeks geven via GoFundMe kan natuurlijk ook, dat is wel zo leuk.

Geen opmerkingen: