Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zondag 31 januari 2016

Project Vervolgde kerk Eurasia

Afgelopen jaar brachten wij een bezoek aan Georgië en kwamen daar in contact met de jonge Iraanse pastor R. Hij riep een stichting in het leven die tot doel heeft Iraniers en Azerbeijanies bekend te maken met de liefde van God.

Met een klein team vrijwilligers verspreidt hij het Goede Nieuws in de landen rondom Georgië.

Stichting Traveling Light heeft in 2015 achter de schermen een handje kunnen helpen om zijn team uit te breiden. Dankzij een aantal gespecificeerde giften die wij ontvingen konden we een bedrag overmaken voor de huur van een appartement in Georgië waar nu een jong Iraans gezin intrek heeft genomen, de familie A.

Zij werken samen met pastor R. om hun landgenoten te bereiken met de liefde van God. Ze zetten huisgemeentes op, geven Bijbelstudies en bemoedigen de vervolgde gelovigen. We zouden pastor R. graag nogmaals helpen met een bedrag om dit gezin op gang te helpen in hun nieuwe thuisland, ze hebben nu geen inkomen.

Heb je een hart voor verspreiding van het Evangelie in die regio en voor ondersteuning van vervolgde Christenen, maak dan een gift over op rek. nr. NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van CICMission.

Ons idee is om gezinnen, kerken, huisgroepen, bedrijven of families op te roepen de familie A. een maand te adopteren door 500 euro bij elkaar te brengen en te storten. We sturen je dan wat meer info toe + het nadrukkelijke verzoek om een bepaalde maand lang elke dag voor hen te bidden. Zo kunnen we hen op gang helpen in 2016. Het zal hen enorm bemoedigen!

Geen opmerkingen: