Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zondag 10 januari 2016

Project Onderwijs Teen Challenge Slowakije

Teen Challenge Slowakije
De Weissensee actie loopt (hou de thermometer in de gaten!) en het geld voor Teen Challenge in Georgië is inmiddels overgemaakt. Dat betekent dat er ook ruimte is om een volgend project aan te kondigen... wat dat betreft staan we nooit stil hoor!

Zoals de meesten van jullie inmiddels wel weten, bestaat een groot deel van onze projecten uit ondersteuning aan Teen Challenge programma's, tot in de verste uithoeken van Europa.

De christelijke rehabilitatiecentra voor mensen met levensbedreigende en/of verslavingsprobemen bieden allemaal het Teen Challenge studieprogramma aan dat bestaat uit groeps- en individuele lessen.

Groeps- en individuele lessen
Het is immers niet voldoende dat iemand 'clean' is; een leeg en opgeruimd huis (om het zo maar te zeggen) moet ook gevuld worden! [Hierin verschillen christelijke en seculiere afkickprogramma's.]

Soms worden deze lessen gegeven door mensen die zelf door het programma heengegaan zijn en nu staflid in een centrum zijn geworden. Soms, zoals bij Teen Challenge Slowakije, is er behoefte aan een onderwijzer van buitenaf. 

Vladimir Príbelsky
Goed onderwijs is uiteraard een essentieel onderdeel van het programma. De mannen en vrouwen hebben vaak jaren zonder structuur, moraal of principes geleefd en weten vaak niets van Bijbelse waarheden en richtlijnen.

Sinds vorig jaar verzorgt Vladimir Príbelsky de lessen in het opvanghuis in Sered. Hij ontvangt daarvoor een vergoeding. De meeste Teen Challenge programmas krijgen geen overheidssubsidie en bestaan dankzij giften waaruit zij dus ook hun personeel een vergoeding geven.

Op deze blog hebben jullie kunnen lezen hoe het gebedshuis in Sered gerealiseerd is. Momenteel wordt er gewerkt aan een noodzakelijke vervanging van het dak van het rehabilitatiehuis. Gelukkig hebben ze daarvoor wel subsidie gekregen. Hallelujah!

Teen Challenge Centrum in Sered
Wij bieden naast gebed en bemoediging ook altijd aan om die financiële spanning iets te verlichten.

Zo willen we Teen Challenge Slowakije aan het begin van 2016 helpen om ook dit jaar weer gebruik te kunnen blijven maken van de diensten van Vladimir Pribelsky. Ze hebben daarvoor ca. 2400 euro nodig.

Heb je een hart voor ONDERWIJS, maak dan je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light onder vermelding van ONDERWIJS SLOWAKIJE.

Hartelijk dank, mede namens de mannen in het programma!

Geen opmerkingen: