Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zaterdag 3 oktober 2015

Sportieve actie voor vrouwenhuis Sela, België

Op 25 oktober a.s. wordt de marathon van Etten-Leur weer georganiseerd. Evenals vorig jaar zijn er weer een aantal sportievelingen die hebben aangegeven een afstand te willen lopen voor een goed doel: dit keer is dat het vrouwenopvanghuis Sela in Charleroi, België.

Frédérique& Natascha Hensgens
De opening van een opvanghuis voor vrouwen is een initiatief van Frédéric & Natascha Hensgens. Zij runnen al enkele jaren een koffiehuis in een van de probleemwijken in Charlerois. Elke zaterdag rijden zij naar de straten achter het station om daar daklozen en verslaafden op te halen en naar het koffiehuis te brengen.

In het koffiehuis wordt door een trouwe groep vrijwilligers elke week een goede maaltijd voorbereid voor deze mensen. Er is ook een kledinguitgiftepunt en natuurlijk is er tijd voor een praatje, gebed en counseling.

Wij hebben er vorig jaar een kijkje genomen en waren erg onder de indruk van de liefde die dit team vrijwilligers heeft voor de mensen waar eigenlijk niemand naar om kijkt, waaronder zwangere meisjes die verslaafd en dakloos zijn.

Het verlangen (en de noodzaak) om een veilig huis voor vrouwen te openen werd steeds sterker. Vanaf 1 september jl. kregen Frédéric & Natascha Hensgens de beschikking over het huis dat je op de foto hiernaast ziet.

Er zijn dringend helpende handen en financiën nodig om alles van de grond te krijgen. Het huis wordt binnenkort geopend. Traveling Light wil graag helpen. Thomas van Dartel, Erik Slobben, Jan Visser en Jan Verschoor gaan rennen om dit werk op gang te helpen. Er zijn afstanden van 5, 10, 21 en 42 km.

Je kunt hen sponsoren door bijvoorbeeld een bedrag per kilometer of per man, of een bedrag voor het uitlopen van de race of een algemeen bedrag te schenken. ALLE giften zijn welkom op rekening NL91RABO0118582275 ten name van Stichting Traveling Light (ANBI erkend, dat betekent dat je giften belastingaftrekbaar zijn) onder vermelding van SELA. De volledige opbrengst van deze actie gaat naar vrouwenhuis Sela.

Geen opmerkingen: