Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zaterdag 17 oktober 2015

Bezoek aan Moldavië

Eenvoudig leven...
Afgelopen januari konden jullie via deze blog voor het eerst kennis maken met Johannes & Charlotte Petersen, een Deens echtpaar dat al twintig jaar in Moldavië woont en werkt onder de allerarmsten.

Gemeenschappelijk leven
Afgelopen week bracht Jan namens Stichting Traveling Light een bezoek aan deze bijzondere mensen in het armste land van Europa.

Johannes & Charlotte hebben in de afgelopen jaren op veel verschillende plaatsen in Moldavië gewoond. Zij wonen in een woonwagen en zijn dus mobiel.

De Shelter is bijna klaar
Ze hebben diverse kerkelijke gemeenten gesticht, een Teen Challenge mannenrehabilitatiehuis en een vrouwenhuis dat binnenkort zal worden geopend. Ze verlenen humanitaire hulp en organiseren kinderzomerkampen. Op hun website is meer informatie te vinden.
Buitenkant de Shelter

Voor het eerst in al die jaren hebben ze nu min of meer een vaste stek waar ze hun woonwagen hebben neergezet, dat is het stukje land waarop ook de Shelter staat... het opvanghuis voor meisjes en jonge vrouwen die gered zijn uit de mensenhandel.

Op bezoek in het mannenhuis
Johannes & Charlotte laten echt het zuivere vaderhart van God zien aan de mensen die ze helpen: de verslaafden, de armen, de eenzamen, de jonge meisjes die soms door hun ouders te koop worden aangeboden voor prostitutie en mensenhandel.

Hartverscheurend om te zien hoeveel leed er is. Maar tegelijkertijd geweldig om te zien dat er mensen zijn die de roep van Gods hart gehoorzamen en zichzelf wegcijferen om anderen te helpen.
In de wei :)

Van de gift die we afgelopen augustus schonken hebben ze een melkoe gekocht én twee kalfjes! Dat is een goeie deal :) Bij het mannenhuis gaan ze nu ook een zuivelkeuken bouwen waar ze zelf melk kunnen verwerken en verkopen.

We zijn dankbaar voor de giften die we met jullie hulp konden schenken voor het mooie, maar moeilijke, werk van Johannes & Charlotte in Moldavië.

In de kerk is ruimte voor kinderwerk
Zij laten hun licht schijnen in de donkerste hoek van Europa en wij willen hen daarin zeker aan- en bemoedigen! Fijn om te zien dat met weinig geld veel gedaan kan worden en dat giften heel goed terecht komen!

Laten we alsjeblieft niet verzaken om Gods wil te doen... op aarde zoals in de hemel....

Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen (Jesaja 58:6-8).

[PS: Klik op de foto's voor een vergroting!]

Jullie giften zijn ALTIJD van harte welkom op rekening NL91RABO0118582275 ten name van Stichting Traveling Light (ANBI erkend).


Geen opmerkingen: