Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zaterdag 26 september 2015

Project opvanghuis Baranovichi

Een overvolle kerk in Baranovichi
Onlangs waren wij in Wit Rusland voor de viering van het 20-jarig bestaan van Teen Challenge in dat land. Миссия «Возвращение» is de naam die daar voor het rehabilitatiewerk wordt gebruikt, ofwel 'Mission Return'.

Een mooie naam die ons doet denken aan het verhaal van de verloren zoon die terugkeert naar de vader. Er zijn  momenteel negen mannen- en vrouwencentra in Wit Rusland waarvan wij er twee hebben bezocht.

Over één van die centra willen we wat meer vertellen; het is een oude kleuterschool die al zeventien jaar leegstond. Mission Return heeft zeer goede contacten met het stadsbestuur van Baranovichi en ze hebben het gebouw een paar jaar geleden gratis gekregen. Er is momenteel een opvang voor daklozen in gevestigd en een mannenrehabilitatiecentrum.

Rechts het gerenoveerde deel (mannenopvang), in het midden komt de nieuwe keuken en links komt de vrouwenopvang
Inspectie van de vrouwenkamers :)
Daklozen kunnen er maximaal vier maanden een bed, kleding en voedsel krijgen en in die tijd kunnen ze de beslissing nemen om zich op te geven voor het rehabilitatieprogramma, waar ze dan minimaal acht maanden gaan wonen, werken en studeren. Willen ze dat niet, dan moeten ze helaas terug naar de straat. De doorstroom is gelukkig groot! Er zijn al heel veel mannen een nieuw leven begonnen!

Momenteel wordt, op verzoek van het stadsbestuur overigens, hard gewerkt aan een crisisopvangcentrum voor vrouwen. De kamers zijn bijna klaar! Het werk gebeurt grotendeels door de mannen die in rehab zitten en dankzij heel veel hulp uit de kerken. Al met al verblijven er al enkele tientallen mensen in het gebouw. Er moet hoognodig een professionele keuken worden geplaatst.

Op deze foto zie je duidelijk verschil tussen oud en nieuw
Traveling Light heeft een gespecificeerde gift ontvangen voor de aanschaf van de benodigde keukenapparatuur en die doorgespeeld naar Mission Return. Nou, we hoeven niet te zeggen hoe blij het team in Wit Rusland daarmee is :) Zodra de keuken geplaatst is, zullen we meer foto's delen.

Eetzaal daklozenopvang
We zijn ontzettend blij dat we een steentje bij kunnen dragen aan dit mooie werk, door een bedrag te schenken én door op bezoek te gaan. We zijn heel erg onder de indruk van het werk onder de verslaafden, armen, daklozen en misbruikten in Wit Rusland.

Geweldig om te zien hoe fel God's licht kan schijnen in de duisternis en hoe God's liefde mensenlevens verandert, een voor een!

Heb je een hart voor mensen in nood en wil je dit soort projecten steunen? Maak dan een gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).


dinsdag 22 september 2015

Update uit Hongarije

Michel speelt gitaar in het vluchtelingenkamp
We zamelen momenteel geld in voor het werk van Michel & Janet van Boxtel van stichting Embrace die de luxe van een leventje in Nederland hebben verruild voor het werken onder de allerarmsten in Hongarije.

Ze konden natuurlijk niet weten dat ze, zo kort na hun definitieve vestiging in Hongarije, te maken zouden krijgen met de 'vluchtelingenproblematiek' als we het even zo mogen noemen. Gelukkig kunnen zij ook daarin een helpende hand bieden! Michel & Janet schrijven:
Grens met Hongarije

"De vluchtelingen problematiek is groot en ook hierin mogen en kunnen wij van betekenis zijn. We helpen persoonlijk op de locaties in samenwerking met de Baptist Aid.

Deze hulp bestaat uit het assisteren van verpleegkundigen, ouders helpen met hun kinderen, geschikte kleding helpen uitzoeken etc. Maar daarnaast ook gesprekjes voeren, potje voetballen en uiteraard speelt Michel op zijn gitaar en zingen we! De kampbewoners komen zoals altijd op muziek af en de rest volgt vanzelf!

Voedseluitgiftepunt
Vanuit de Baptist Aid kwam de vraag naar ons of we konden meehelpen om hulpgoederen te verzamelen. Na een heleboel geregel en veel mails en bellen is er een vrachtwagen vol gekomen vanuit Nederland. Het grootste gedeelte wordt geladen door de Hervormde gemeente Sliedrecht (een deel van hun lading is ook bestemd voor (Oost-Hongarije en de Oekraïne) en Blankenburgh zorgt voor 60 matrassen.

Op de locatie waar een voedselpunt is gerealiseerd (Maglodi Ut) is de wens een daklozenkerk te gaan opzetten. De teamleider van deze locatie heeft ons gevraagd of we hier alsjeblieft aan mee kunnen helpen. Ja natuurlijk willen we dat!"

Tsja, helpen op de plek waar je bent! Dat is eenvoudig en effectief. Giften voor het werk van Michel & Janet zijn van harte welkom op rekening nummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light onder vermelding van HONGARIJE.

woensdag 16 september 2015

Opening gebedshuis Teen Challenge, Slowakije

Gasten stromen binnen...
Weten jullie het nog? Op 6 december 2012 kondigden wij project gebedshuis Sered, Slowakije aan.

Het begon met een tekening van een kleine kapel die op het terrein van het Teen Challenge rehabilitatiehuis moest komen.

We hebben hen in drie fases een mooie gift kunnen schenken voor de constructie van het gebedshuis.

Op 5 en 6 september jl. waren wij te gast voor de officiële opening van de David Wilkerson Memorial Chapel, zoals het gebedshuis voluit heet. De opening werd tegelijkertijd gevierd met het 20-jarig bestaan van Teen Challenge in Slowakije.

Strak interieur
Geweldig om te zien hoe mooi het gebouw is geworden. Het fungeert inmiddels ook al als kerkje voor de buurt! De mannen in het rehabilitatieprogramma hebben hard meegewerkt aan de bouw van deze prachtige kapel en wat zijn ze trots op het werk van hun handen.

Het was voor ons ook een hele eer om namens Stichting Traveling Light een toespraak te mogen houden en de groeten van jullie allemaal over te brengen.

Centraal gelegen naast het rehabilitatiehuis
De mannen in het programma hebben nu eindelijk een stilteplek, en dat is best fijn als je met z'n vieren of zessen op een kamer woont.

Dankzij jullie giften is dit project gerealiseerd.

HARTELIJK DANK namens staf en studenten van Teen Challenge Slowakije.