Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

dinsdag 22 september 2015

Update uit Hongarije

Michel speelt gitaar in het vluchtelingenkamp
We zamelen momenteel geld in voor het werk van Michel & Janet van Boxtel van stichting Embrace die de luxe van een leventje in Nederland hebben verruild voor het werken onder de allerarmsten in Hongarije.

Ze konden natuurlijk niet weten dat ze, zo kort na hun definitieve vestiging in Hongarije, te maken zouden krijgen met de 'vluchtelingenproblematiek' als we het even zo mogen noemen. Gelukkig kunnen zij ook daarin een helpende hand bieden! Michel & Janet schrijven:
Grens met Hongarije

"De vluchtelingen problematiek is groot en ook hierin mogen en kunnen wij van betekenis zijn. We helpen persoonlijk op de locaties in samenwerking met de Baptist Aid.

Deze hulp bestaat uit het assisteren van verpleegkundigen, ouders helpen met hun kinderen, geschikte kleding helpen uitzoeken etc. Maar daarnaast ook gesprekjes voeren, potje voetballen en uiteraard speelt Michel op zijn gitaar en zingen we! De kampbewoners komen zoals altijd op muziek af en de rest volgt vanzelf!

Voedseluitgiftepunt
Vanuit de Baptist Aid kwam de vraag naar ons of we konden meehelpen om hulpgoederen te verzamelen. Na een heleboel geregel en veel mails en bellen is er een vrachtwagen vol gekomen vanuit Nederland. Het grootste gedeelte wordt geladen door de Hervormde gemeente Sliedrecht (een deel van hun lading is ook bestemd voor (Oost-Hongarije en de Oekraïne) en Blankenburgh zorgt voor 60 matrassen.

Op de locatie waar een voedselpunt is gerealiseerd (Maglodi Ut) is de wens een daklozenkerk te gaan opzetten. De teamleider van deze locatie heeft ons gevraagd of we hier alsjeblieft aan mee kunnen helpen. Ja natuurlijk willen we dat!"

Tsja, helpen op de plek waar je bent! Dat is eenvoudig en effectief. Giften voor het werk van Michel & Janet zijn van harte welkom op rekening nummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light onder vermelding van HONGARIJE.

Geen opmerkingen: