Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zaterdag 25 juli 2015

Project zomeractiviteiten Saraj, Macedonië

Bont gezelschap
Enkele weken geleden waren we (Cora Donk en Marja Verschoor-Meijers) in Skopje, Macedonië om een conferentie bij te wonen over gemeentewerk onder Roma zigeuners. Er waren Roma's uit Albanië, Bulgarije, Croatië, Macedonië, Roemenië en Servië.

Zomerkamp vorig jaar
Het was uiteraard een hele eer voor Traveling Light om daarvoor te zijn uitgenodigd. Het onderwijs van pastor Radko Kratsov was heel leerzaam en inspirerend. Het blijkt dat er in al deze landen veel Roma's tot geloof in Jezus Christus komen en er worden overal kerkjes en huisgroepen gesticht. Het probleem is dat ze het vaak niet van elkaar weten en het gevoel hebben erg alleen te zijn.

Alleen al daarom is het goed om regelmatig bij elkaar te komen en ervaringen uit te wisselen, voor elkaar te bidden, contacten te leggen en netwerken te bouwen.

Spelletjes tijdens de grote picnic
De conferentie werd georganiseerd door onze lieve vrienden Sokrat & Lena Apostolovski uit Skopje. Zij doen al jaren en jaren geweldig werk onder de Roma kinderen in Skopje en zijn de pastors van de Saraj kerk aldaar.

Ook deze zomervakantie organiseren ze weer een 3-daags zomerkamp voor de kinderen, een grote picnic voor de kinderen en hun ouders en het onderwijsproject 'I want to know how to read and write'.

Supertrots op hun knutselwerkje!
Het is fantastisch om te zien dat er steeds meer kinderen zijn die dankzij het werk van Sokrat & Lena besluiten om naar school te gaan. Kinderen die bovendien ontdekken dat God heel veel van hen houdt en door hen heen de Roma gemeenschap wil bereiken met een boodschap van hoop voor de toekomst!

Als je het werk van Sokrat & Lena onder de Roma kinderen wilt zegenen, kan dat door een gift over te maken waarmee ze dit soort zomeractiviteiten kunnen bekostigen.

Maak je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light onder vermelding van: ROMA KINDEREN.

Sokrat & Lena kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Dus als je een stage adres zoekt of missiewerk in Macedonië wilt doen, mail ons dan even. Met elkaar kunnen we ons licht laten schijnen in alle hoeken en gaten van Europa en het Middellandse Zeegebied. HARTELIJK DANK!


Geen opmerkingen: