Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

vrijdag 17 juli 2015

Project Materialen Kinderwerk

Momenteel zamelen we geld in voor de aanschaf van een Friese koe voor het Teen Challenge rehabilitatiehuis in Moldavië.

Maar dat is uiteraard niet het enige dat speelt; de vakantie is voor Traveling Light juist een drukke periode :) Er komen projectverzoeken binnen, er worden bemoedigingsreizen gemaakt en plannen besproken voor de komende maanden.

Van 28 juli tot en met 2 augustus wordt er door 222 Ministries en Pearl of Persia weer een conferentie gehouden voor Iraanse mensen in Nederland.  Van tijd tot tijd komen ze samen om bijgepraat te worden en voor onderlinge contacten. Door deze conferenties is 222 Ministries instaat om de Iraanse kerk in de verstrooiing te versterken en toe te rusten.

Zij maken dankbaar gebruik van vrijwilligers om tijdens die week kinderwerk te verzorgen. Dat zijn o.a. ook de lieve dames die achter het project Love Splash zaten.

Graag willen we hen helpen met de aanschaf van materialen, onder andere het boek Jezus horen en zien voor alle kinderen en medewerkers. Er is (met spoed) ongeveer 400 euro nodig. Wie helpt mee?

Giften zijn welkom op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van 222 KINDERWERK.

Geen opmerkingen: