Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zaterdag 20 juni 2015

Nieuws- en gebedspunten

Bijpraten op de Europa Teen Challenge Conferentie
Momenteel zamelen we geld in voor het werk van Teen Challenge in Georgië. Begin juli hopen we een bezoek te brengen aan het rehabilitatiecentrum aldaar. Afgelopen april hadden we een ontmoeting met Kuanysh & Madina die deel uit maken van het Teen Challenge team in Georgië.

En weet je wat nu zo mooi is aan zo'n gepassioneerd team?  Ondanks de problemen die ze in hun eigen werk tegenkomen, gaan ze erop uit om anderen te helpen. Momenteel zijn de werkers van Teen Challenge Georgië op bezoek bij Teen Challenge in hun buurland Armenië, waar het werk onder verslaafden en daklozen nog in een beginfase zit. Gebedspunt: uitbreiding van Christelijke hulpverlening in die regio!

Van 18-21 juni wordt de My Brother's Keeper conferentie in Bosnië weer gehouden. Jan Verschoor en donateur Hans Bos zijn daar namens Stichting Traveling Light! De conferentie is bedoeld voor mannen uit het voormalig Joegoslavië. Verzoening, vergeving en vereniging zijn sleutelwoorden. Gebedspunt: dat de Geest van God krachtig zal werken in de levens van de mannen! Zie hier een diapresentatie van vorig jaar:


Komende week zullen Cora Donk en Marja Verschoor-Meijers namens Stichting Traveling Light deelnemen aan een internationale conferentie in Skopje, Macedonië over het werken/dienen onder de Roma zigeuners.

Lena Apostolovski aan het werk in Skopje :)
Zie oudere blogberichten (door HIER te klikken) over onze steun aan het werk onder de Roma's aldaar. Gebedspunt: arbeiders in de oogst in de Balkan landen!

We hebben ook bericht ontvangen uit Moldavië. Als alles goed gaat zullen de meisjes volgende maand hun nieuwe huis kunnen betrekken! Foto's volgen...

Het volgende project zal overigens ook voor Moldavië zijn. De mannen in het Teen Challenge rehabilitatiecentrum zamelen geld in voor een.... melkkoe! Daarover later meer :)
Gebedspunt: dat in het armste land van Europa Gods rijke liefde steeds meer en meer bekend zal worden.

zaterdag 6 juni 2015

Project studiemateriaal Teen Challenge Georgië

Het kruis in de asfaltjungle
De meesten van jullie hebben vast wel eens gehoord van het boek/de film Het kruis in de asfaltjungle van David Wilkerson (de oprichter van Teen Challenge). Het boek is in meer dan 30 talen vertaald en er zijn miljoenen exemplaren van verkocht.

De boeken worden overal ter wereld uitgedeeld en gebruikt om daklozen en verslaafden te bereiken met het goede nieuws dat er een ander leven mogelijk is als je kiest om te leven met Jezus Christus! 

Onlangs werd het boek vanuit het Russisch vertaald in het Georgisch en inmiddels zijn er 1.000 exemplaren gedrukt voor verspreiding.

Georgië op de Europese kaart
Vorig jaar steunden wij het werk van Teen Challenge in Georgië met een financiële gift en we willen dat graag een vervolg geven. We willen hen helpen om de kosten voor de vertaling en uitgave van het boek te betalen.

Naast het boek is ook het studiemateriaal van Teen Challenge vertaald. Dat zijn persoonlijke studies en groepsstudies die wereldwijd in de rehabilitatiehuizen worden gebruikt om de studenten (ex-verslaafden) te helpen hun leven weer op de rit te krijgen.

Voetballen bij het Teen Challenge centrum in Tbilisi
Er is een voorraad van 300 exemplaren van deze complete cursus gedrukt en ook dat brengt de nodige kosten met zich mee.

We vinden het geweldig om te zien hoe de visie voor discipelschap in Georgië ontwikkelt. We dragen het werk een warm hart toe. Volgende maand zullen we (Jan & Marja) op bezoek gaan bij Teen Challenge in Georgië. 

Jezus gaf ons allemaal de opdrachtGa er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken... Daarbij denk je misschien niet gelijk aan daklozen, armen, verslaafden en verschoppelingen, maar ook zij hebben recht op het GOEDE NIEUWS en een veranderd leven!

Help mee door een gift te storten op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend). Hartelijk dank!