Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

maandag 11 mei 2015

Project zuiveringsinstallatie Polen, fase 2

Graafwerkzaamheden zijn begonnen
Herinneren jullie je het project zuiveringsinstallatie voor crisis- en opvanghuis van Teen Challenge in Winiarczykowka, Polen, nog? Ja ja, dat centrum met die onuitsprekelijke naam!

Vorig jaar zomer schonken we een mooi bedrag ten bate van dit project. Het is een flinke en kostbare klus om de huidige septic tank op te graven en een nieuwe installatie te plaatsen. Een paar weken geleden waren we in Polen en spraken we met Janusz en Bogusia Gornicki over de voortgang van het project, dat nog steeds in de wachtrij staat.

Er zijn diverse redenen aan te voeren waarom het project tot op heden niet is afgerond en het geld nog steeds geparkeerd staat. De belangrijkste daarvan is dat het totaal benodigde bedrag nog steeds niet binnen is en de aannemer zekerheid wil hebben dat er betaald gaat worden (nou ja, we kunnen hem geen ongelijk geven). Een andere reden is dat Janusz en Bogusia al een aantal maanden bezig zijn met het inzamelen van geld voor een (invaliden)busje.

Actie voor busje
Zoals in de meeste opvang- en rehabilitatiehuizen is er steeds iets anders wat de aandacht vraagt en waar geld naartoe moet. Afgelopen winter begaf hun auto het, het enige vervoermiddel dat het centrum rijk is. Omdat er in dit huis ook ouderen en invaliden wonen is een goede auto onmisbaar, liefst een busje waar ook een rolstoel in kan. Naast de fondsenwerving voor de zuiveringsinstallatie hebben ze dus een andere actie op moeten zetten voor de aanschaf van een busje.
Vergroting moestuin

Verder is, in verband met stijgende prijzen van levensmiddelen, besloten om de moestuin uit te breiden (4x zo groot) zodat men zoveel mogelijk in eigen voedsel kan voorzien. Bovendien is het werken in de tuin goede therapie voor de mannen. De kosten voor die uitbreiding zijn gelukkig door een andere sponsor betaald, maar er gaat toch weer extra tijd en geld in zitten. 

Iedereen helpt mee
Toch is onlangs wel een begin gemaakt met de graafwerkzaamheden in het vertrouwen dat de nodige financiële middelen binnen zullen komen. Traveling Light wil graag nogmaals helpen om dit project tot een goed einde te brengen... Fase 2 betekent dat er op korte termijn nog ruim 4,000 euro nodig is.

Als je mee wilt helpen maak dan je gift over naar rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van WATERZUIVERING POLEN. Met je gift geef je hoop en toon je liefde aan de verloederde mens, aan de verschoppelingen, de verslaafden en daklozen.

Klik op Winiarczykowka om oudere blogberichten te lezen!

Geen opmerkingen: