Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

vrijdag 17 april 2015

Project sponsoring leiderschapsconferentie, Oekraine

Jong leiderschap Teen Challenge Oekraine
Evenals in voorgaande jaren willen we graag de jaarlijkse Teen Challenge conferentie in de Oekraine sponsoren, die ditmaal van 27-30 mei in Kiev wordt gehouden. Het thema is dit jaar: Leiders voor vandaag.

Het werken met de armen, daklozen en verslaafden is geen reguliere baan en ook geen gemakkelijk werk, maar gelukkig wel dankbaar werk. Veel mensen die in de Oekraine bij Teen Challenge betrokken zijn, waren vroeger zelf ook verslaafd, zaten in de gevangenis of leefden op straat en worden dan ook wel ervaringsdeskundigen genoemd.

Conferentieposter
Wij kennen de jonge mensen op de foto hierboven allemaal persoonlijk! Wij kennen hun verhalen, hun achtergrond, hun getuigenissen en hun visie voor de toekomst van de Oekraine. Regelmatige training en het bijwonen van conferenties is een 'must' voor hen, een investering voor de toekomst!

Het zal duidelijk zijn dat de meeste mensen in de Oekraine teleurgesteld, bezorgd en ontmoedigd zijn door de oorlogssituatie die nu al zolang duurt. Er is grote behoefte aan gezond geestelijk leiderschap, mensen die de stem van God kunnen verstaan en die de handen uit de mouwen willen steken in praktische, humanitaire dienstverlening.

De straat op om met mensen te praten!
Het kost 45 euro per persoon om aan de conferentie deel te nemen. Vele werkers / vrijwilligers hebben daar niet voldoende financiën voor of hebben het geld nodig om de reis naar Kiev te maken. (Bedenk daarbij dat een gemiddeld salaris in de Oekraine maar 300 tot 400 euro in de maand is.)

Als jij iemand wilt helpen om naar deze conferentie toe te gaan kan dat al met een gift van 45 euro (alle andere bedragen zijn natuurlijk ook welkom!).  We hopen weer een groot aantal mensen te kunnen sponsoren en zo mee te bouwen aan een nieuwe toekomst voor de Oekraine!

Als je wilt helpen, maak dan je gift over op rekening nummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend) en vergeet niet te vermelden: CONFERENTIE OEKRAINE.

Geen opmerkingen: