Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

vrijdag 13 maart 2015

Operatie Love Splash, Turkije

Koerdische kinderen in Suruc kamp
Meer dan 200.000 vluchtelingen hebben in de afgelopen maanden de regio Kobani in Syrië verlaten. Velen van hen bevinden zich in vluchtelingenkampen rondom de stad Suruc in zuid Turkije.

Ongeveer de helft van de vluchtelingen zijn kinderen van twaalf jaar en jonger.

Kunnen wij daar vanuit Nederland wat aan doen vragen veel mensen zich af. Het antwoord daarop is JA! Er zijn bepaalde organisaties die toegang hebben tot de vluchtelingenkampen. Zo'n organisatie is bijvoorbeeld 222 Ministries die bovendien ook een kantoor in Almere heeft.

222 Ministries is een organisatie die al sinds eind jaren tachtig bestaat. Zij investeren in Christelijk leiderschap in Iran, maar verlenen ook humanitaire en geestelijke hulp in andere landen en werken daarin samen met verschillende partners waaronder dochterorganisatie Pearl of Persia

Binnenkort gaat een klein team van Pearl of Persia naar Suruc om daar activiteiten met kinderen en vrouwen te doen en stichting Traveling Light is daar ook bij betrokken. Het team  wil als het ware een plons van liefde uitdelen aan  de gebrokenen van hart en zo laten zien dat God hen niet vergeten is.

Er is geld nodig voor onder andere: schriften, pennen, knutselmateriaal, speelgoed, films, een beamer, toiletspullen, geluidsinstallatie etc. etc.

Het team heeft hun actie Operatie Love Splash genoemd... een soort liefdesinvasie van spel, plezier, gebed en aandacht. Tsja, dat noemen wij nou: je licht laten schijnen in donkere plaatsen! Traveling Light wil deze actie van harte steunen door onder andere een bedrag van minimaal 3.000 euro bijeen te brengen zodat de genoemde materialen kunnen worden aangeschaft en het team de lange reis kan maken.

Stort uw gift op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van LOVE SPLASH. Bekijk vooral ook onderstaand filmpje:Geen opmerkingen: