Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

vrijdag 6 maart 2015

Project HART havenevangelisatie

Guus Peters in actie
Voor degenen die deze weblog al wat langer volgen [en dat kan heel eenvoudig door je in te schrijven voor email updates in de sidebar], is havenevangelist Guus Peters uit Terneuzen geen onbekende.

Guus en zijn vrouw Annemiek bezoeken al sins 1992 grote zeeschepen in de havens van Antwerpen, Gent en Terneuzen om te vertellen over Jezus, bijbelstudies te geven en bestaande gelovigen te bemoedigen.

De projecten van Guus zijn nooit saai. Zo hebben we hem de laatste jaren onder andere kunnen helpen met kerstpakketten, groente en fruit, Bijbels en ander materiaal voor de zeelui. Guus ontmoet zo'n negentig nationaliteiten op de schepen en hij voert vaak diepgaande gesprekken met de bemanning, of ze nu Christen, Hindoe, Boeddhist, Moslim of Atheist zijn.

In zijn gesprekken met Moslims maakt hij dankbaar gebruik van het boekje Navigating to the Muslim Heart dat hij zelf schreef. Het boekje bevat verhalen over zijn ontmoetingen en gesprekken met moslims en is verkrijgbaar in het Nederlands, Engels en Arabisch. Guus deelt de boekjes uit op de schepen en zo gaan ze de wereld rond. Ze worden bijvoorbeeld in de Filippijnen weer gebruikt om gesprekken aan te gaan over het evangelie.

Gesprekken in de Filippijnen
Guus deelt verder Bijbels, dvd's, folders en Nieuwe Testamenten uit in heel veel talen! Hij heeft dan ook constant behoefte aan nieuw materiaal. Soms wordt dat gechonken, soms betaalt hij dat uit eigen middelen. Inmiddels is de engelse versie van zijn boekje Navigating to the Muslim heart al aan een derde druk toe.

Hij heeft Traveling Light gevraagd om te helpen dat (gedeeltelijk) te bekostigen. Hij wil er minimaal duizend laten drukken (maar liever nog tweeduizend) en dat komt in elk geval neer op 1,000 euro. Wij willen hem daarin graag tegemoet komen.

Guus en Annemiek bereiken mensen die soms maanden van huis zijn en daardoor vaak eenzaam. Mensen die verlangen naar Gods liefde en aanwezigheid in hun leven. Als je een hart hebt voor (haven)evangelisatie maak dan een gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) en vergeet niet te vermelden: MOSLIM HEART.

Geen opmerkingen: