Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zaterdag 6 december 2014

Project Voice of Judah, Israel

Jeugd bezoekt de ziekenhuizen
December is de maand die voor veel mensen in het teken staat van geven (wat ons betreft geldt dat voor elke maand hoor!) We herdenken hoe God Zijn Zoon Jezus Christus aan de mensen gaf... en gelukkig ervaren steeds meer mensen dat het, in antwoord op die GROTE GIFT van God, zoveel gezegender is om te geven dan te ontvangen.

We zien dan ook altijd dat er in december extra giften binnenkomen en dat de organisaties, stichtingen, kerken en projecten waar wij aan geven op hun beurt ook weer vrijgevig zijn. Zo blijft de bal rollen zeg maar :)

Bezoeken van ouderen
We willen deze maand een speciale gift van 1,000 euro schenken aan de Voice of Judah in Ashdod, Israel. Dat is de stichting van de Messiaanse gemeente Beit Hallel, onder leiding van pastor Israel Pochtar.

Zij zijn heel actief in hun stad en streek! De jeugd bezoekt kinderen in het lokale ziekenhuis, oudere mensen krijgen bezoek en voedselhulp, er wordt een Alpha cursus georganiseerd (waar heel veel mensen op af komen trouwens!), conferenties gehouden en nog veel meer. De voice of Judah is op alle geestelijke en maatschappelijke vlakken actief.

De Voice of Judah is een groep gelovigen die haar licht laat schijnen in Israel, we willen hun graag bemoedigen om daarmee door te gaan, ondanks de politieke onrust en het voortdurende geweld.

Als je een hart voor Israel hebt, maak dan je gift over op rekening nummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) en vermeldt daarbij: ISRAEL.

Pastor Israel Pochtar komt in januari 2015 naar Christengemeente De Hoeksteen in Etten-Leur. Als je meer wilt weten over het werk van de Voice of Judah in Israel, kom dan zeker!

Geen opmerkingen: