Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

maandag 6 oktober 2014

Project stookolie Winiarczykowka, Polen

Bewoners Teen Challenge huis in Winiarczykowka
Afgelopen zomer schonken we een bedrag aan het crisis- en opvanghuis van Teen Challenge in Winiarczykowka, Polen, voor een nieuwe waterzuiveringsinstallatie.

Inmiddels zijn alle vergunningen binnen, alle plannen goedgekeurd en de nodige inspecties uitgevoerd door de gemeente (poeh: papierwerk, burocratie enz. enz.), dus het wachten is op een startsein voor de aannemer om aan het werk te beginnen.

Tijdens ons bezoek in juni kregen we natuurlijk een rondleiding door het hele huis, ja zelfs tot in de kelder! Daar is een kleine werkplaats met gereedschap en ook de verwarmingsketel. In tegenstelling tot heel veel huizen in Oost Europa wordt Winiarczykowka niet met hout verwarmd, maar met stookolie.

Kleine werkplaats onderin het huis
Iedere winter moet de enorme tank weer gevuld worden en dat kost een paar duizend euro. Geld dat via giften bijeen wordt gebracht. Traveling Light draagt het werk van Teen Challenge in Polen een warm hart toe, dus willen we hen graag op gang helpen deze komende winter door een gedeelte van de stookolie te betalen.

Janusz en Bogusia Gornicki (die het centrum runnen) hebben de deur ook opengezet voor oudere mensen die geen onderdak hebben. Veelal eenzame en zwakke mensen. Het is belangrijk dat zij niet alleen in een veilig huis terechtkomen, maar ook in een warm huis. De winters zijn in Polen bijzonder streng en op straat of in een onverwarmd huisje kunnen zij niet overleven.

Verwarmingssysteem
Het zou mooi zijn als we hen konden zegenen met een hartverwarmende gift van 1,000 euro.

Giften zijn uiteraard belastingaftrekbaar en kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light onder vermelding van STOOKOLIE. Elk bedrag is welkom.

Hartelijk dank alvast!

Geen opmerkingen: