Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

woensdag 6 augustus 2014

Jewels of the Ark

In veel landen brengen de opvang- en rehabilitatiehuizen voor drugs- en alcoholverslaafden van Teen Challenge wat geld voor dagelijks levensonderhoud in het laadje door allerlei werkprojecten op te starten. In Slovenië bijvoorbeeld hebben ze een verhuisbedrijfje, in Servië kassen met tomaten, in Slowakije een hondenfokkerij en in het vrouwenhuis in Israel maken ze sieraden.

Dat creatieve werkproject heet Jewels of the Ark.

De studenten (zoals we ze noemen) die veelal een jaar of langer in zo'n programma verblijven, hebben meestal 's morgens bijbelstudie, groepslessen en persoonlijke counseling en 's middags kunnen ze zich inzetten voor de werkprojecten. Er is ook altijd een wekelijks wisselend schema dat aangeeft wie moet koken, afwassen, opruimen, schoonmaken, de tuin bijhouden etc. Zo'n centrum is een hechte leefgemeenschap waarin men leert met elkaar om te gaan.

Enkele maanden geleden kondigden we project sieraden Israel aan. Voor een gift van vijftig euro of meer kregen donateurs van Traveling Light een mooie handgemaakte ketting uit Israel, ter ondersteuning van het werk in vrouwenopvanghuis Ark in the Negev. We hebben onlangs 550 euro over kunnen maken en we hebben nog een paar kettingen op voorraad.

Sinds kort heeft Jewels of the Ark ook een mooie Facebook pagina waarop je de prachtige kettingen die de vrouwen samen met vrijwilligsters maken, kunt bekijken. Het is mogelijk via die pagina of de website bestellingen te doen. Je steunt daarmee het vrouwenhuis.

Het mooie van de Ark is dat alle Israelies er welkom zijn, Jood en Arabier! Laten we bidden voor dit kleinschalige werk en voor vrede in de harten van alle mensen in Israel.

Giften die bij ons binnenkomen voor Israel gaan naar Ark in the Negev, tenzij anders gespecificeerd, bijv. Brian Slater of Beit Hallel.

Geen opmerkingen: