Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

dinsdag 3 juni 2014

Vervolgproject gebedshuis Slowakije 3e fase

de dakconstructie is bijna af
Afgelopen april waren wij weer eens op bezoek bij Teen Challenge in Slowakije, ditmaal samen met vrijwilligers Jim & Lynda Hayes uit De Hoeksteen gemeente. We bezochten het mannen rehabilitatiehuis in Sered en ook het kinderhuis in Hlolovec waar 'moeilijk opvoedbare' tieners (om het zo maar even te noemen) wonen.

Vorig jaar schonk Traveling Light twee maal een bedrag voor de bouw van het gebedshuis (kaplnka zeggen ze daar zo mooi) naast het bestaande mannenhuis. Het is geweldig inspirerend om zo'n bouwwerk langzaam vorm te zien krijgen. Elke euro wordt zorgvuldig besteed!

Veel werk wordt door de mannen in het programma zelf gedaan. Sommigen van hen kijken voor het eerst vol trots naar het werk van hun handen. Inmiddels is ook de dakconstructie bijna af, alles in traditionele stijl.

iedereen helpt mee
De bouw heeft inmiddels ook al de belangstelling getrokken van omwonenden en zelfs de burgermeester van Sered, die regelmatig een kijkje komt nemen. De kapel zal in eerste instantie gebruikt worden door de mannen in het centrum zelf. Maar het is ook de bedoeling om allerlei activiteiten (gebeds- en kerkdiensten, filmavonden, maaltijden etc.) te organiseren waar ook de omwonenden aan deel kunnen nemen.

het wordt echt heel mooi
We zijn heel blij met de manier waarop director Stanislav Kunak dit project aanpakt. Daarom willen we graag nogmaals helpen met een gift van 2.000 euro. Er moet nog aardig wat werk gebeuren eer de buitenkant af is en dan begint het afwerken aan de binnenkant (vloeren, ramen, deuren, plafond, verlichting etc.)

Als een dergelijk kleinschalig bouwproject je aanspreekt, bouw dan mee door een gift over te maken op rekening nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

We rekenen weer op jullie snelle reacties!
_______________________________________________


PS: Nog even voor alle zekerheid, we reizen voor eigen rekening. Jullie giften gaan alleen naar de projecten.


Geen opmerkingen: