Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zaterdag 28 juni 2014

Project Teen Challenge Tbilisi, Georgië

Stichting Traveling Light heeft inmiddels al in vijftien (!) verschillende landen contacten gelegd, relaties opgebouwd en projecten ondersteund. Die geweldige groei is mogelijk dankzij jullie gebeden en giften. Vandaag gaan we een nieuw land aan die rij toevoegen, namelijk Georgië.

Blair & Althea Greive
Georgië ligt op de grens tussen Oost Europa en West Azië. En ja, wie kennen wij daar? Graag stellen we aan jullie voor: Blair en Althea Greive. Dit lieve stel heeft internationale roots: Blair komt uit Australië en Althea uit Zuid Afrika. Wij ontmoetten Blair op een conferentie in Praag en met Althea hebben we leuke gesprekken gevoerd op een conferentie, afgelopen april in Italië.

Samen met hun kinderen zijn zij in 2003 naar Kazachstan verhuisd waar ze jarenlang in een Teen Challenge rehabilitatiecentrum hebben gewerkt. In 2013 zijn ze verhuisd naar Tbilisi, Georgië, waar een nieuw avontuur voor hen aanving. Zij runnen daar nu een huis voor mannen met verslavings- en andere levensbedreigende problemen.

Teen Challenge Tbilisi, Georgië
Het is altijd heel inspirerend en hoopgevend om jonge mensen te ontmoeten die bereid zijn zich te vestigen in een voor hen onbekend land om daar tot hulp te zijn. Om daar hun licht te laten schijnen...

Inmiddels voelen Blair & Althea zich helemaal thuis in Tbilisi. Ze zijn reuze trots op de mannen die zij in het afgelopen jaar mochten begeleiden. Het geeft enorm veel voldoening om te zien hoe mannen door de liefde van Jezus en de kracht van de Heilige Geest een nieuw leven krijgen na jarenlang drugsgebruik, criminaliteit en ellende. De hereniging met hun gezinnen en families... dat is natuurlijk helemaal mooi om te zien!

Mannen in het centrum
Blair en Althea zien hoe groot de nood in het land is en zij willen hun programma graag uitbreiden. Giorgi, één van de mannen die inmiddels het programma heeft afgerond, heeft aangegeven dat hij als werker bij hen wil blijven. Een extra werker betekent ruimte scheppen om meer mannen op te nemen.

Het werk in Tbilisi is kleinschalig en heel direct: mensen van de straat halen, Gods liefde met hen delen, gesprekken voeren, bidden, eten en onderdak geven. Mensen herstellen en genezen. Prachtig werk!

Traveling Light wil Blair & Althea aanmoedigen om hun werk uit te breiden. Een werker krijgt 300 Lari per maand (124 euro). Er is geen potje of spaarrekening waaruit dat betaald kan worden. Wij willen voor hen 2,200 euro inzamelen, dat maakt het mogelijk om Giorgi voorlopig anderhalf jaar in dienst nemen. Op die manier investeren we in mensenlevens, ja zelfs tot in de verste uithoeken van Europa. Doen jullie mee?

PS: In een volgende blogpost zullen we Giorgi's verhaal met jullie delen.

Geen opmerkingen: