Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zaterdag 17 oktober 2020

Investeren in mensenlevens

Nu we minder reizen dan in andere jaren, zijn we meer aangewezen op het onderhouden van contacten via email en sociale media. Zo kregen we onlangs een aantal foto's en een uitgebreide brief toegezonden vanuit Wit Rusland.

We hebben het werk van Mission Return meerdere malen met een gift ondersteund. De grootste klus was de afbouw van de tweede verdieping van het vrouwenopvangcentrum 'Overnight home'. Director Sergey Tsupa schrijft in zijn brief aan Traveling Light:

"Dankzij jullie hulp hebben we de tweede verdieping bewoonbaar kunnen maken. De muren en vloeren zijn gerestaureerd, we hebben overal nieuwe ramen en deuren en badkamers, toiletten en een keuken.

Voorheen hadden we slechts één kamer voor de opvang van mishandelde vrouwen. In de afgelopen 4 jaar hebben we 24 vrouwen en 22 kinderen een veilige plek kunnen bieden. Nu, met de tweede etage erbij, hebben we vijf (!) kamers beschikbaar en kunnen we dus meer vrouwen en kinderen opvangen.

De kamers zijn goed gescheiden van de daklozenopvang die we in hetzelfde gebouw hebben en de autoriteiten hebben de veiligheid, hygiëne en algemene voorwaarden goedgekeurd.

We hebben nu al 48 vrouwen kunnen helpen om hun leven opnieuw op te bouwen. De vrouwen hebben een misbruikachtergrond, komen uit de gevangenis, waren dakloos, zaten zonder werk, of zelfs zonder documenten. Met Gods hulp hebben wij hen naar een nieuw begin mogen leiden.

Sommigen zijn herenigd met hun families, hebben werk gevonden of zijn getrouwd 💕 zoals Tatiana (zie foto hiernaast) die trouwde met Alexandr (die in één van onze rehabs zat). Ze is nu lid van onze lokale kerk, ze heeft werk en woonruimte gevonden en haar kind terug gekregen.

Ook Natalia is inmiddels getrouwd. Ze besloot het rehabilitatieprogramma te volgen, werd door Gods kracht en genade vrij gezet en is nu aangesloten bij de kerk in de Svetlogorsk regio.

De vrouwen melden zich ook vaak aan als vrijwilliger in het 'Overnight home' en/of de kerk. Tijdens de opvang horen zij vaak voor het eerst het Woord van God en begrijpen ze dat berouw en bekering en het ontvangen van Zijn liefde en genade de stappen zijn naar een nieuwe leven!

Wij geloven in herstel van de totale persoon: geest, ziel en lichaam. Maar het gaat nog verder, we willen ook zien ook dat deze vrouwen een waardevolle bijdrage aan de maatschappij gaan leveren. Mede dankzij jullie hulp zijn die dingen mogelijk."

Wat een mooie berichten uit Wit Rusland zeg! Te belangrijk om niet te delen. Jullie giften zijn niet zomaar een bedrag dat je weggeeft. Nee, het zijn investeringen in mensenlevens. Prachtig toch!

Giften voor al onze bijzondere projecten zijn ALTIJD welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).