Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zaterdag 30 mei 2020

Vervolgproject rehabilitatiecentrum, Libanon

Fysiek reizen we nog niet naar andere landen, maar via sociale media, nieuwsbrieven en email hebben we met tientallen mensen uit ons netwerk contact. Zo ook met Garo Margossian in Libanon.

Hij begon twee jaar geleden met de bouw van een drugs- en alcoholrehabilitatiecentrum in Beirut. Garo is de oprichter van de organisatie No For Drugs (NFD) op, een stichting die zich inzet om het drugsprobleem onder de aandacht te brengen. Er worden bewustwordingscampagnes gevoerd, gevangenissen bezocht en juridische hulp verleend.

NFD is aangesloten bij Global Teen Challenge en wij kennen Garo al jaren van de Teen Challenge conferenties die we met regelmaat bezoeken.

De bouw van het centrum gaat gefaseerd, iedere keer als er financiën beschikbaar zijn, wordt er weer gewerkt. Inmiddels is de buitenkant van stucwerk voorzien, er wordt gewerkt aan een terras en binnen aan vloeren, wanden en sanitaire ruimtes.

Het is mooi om te zien dat het werk door gaat en dat Garo steeds vol goede moed blijft en gelooft dat zijn lang gekoesterde wens om een Christelijk residentieel centrum voor drugs- en alcoholverslaafden te openen, werkelijkheid zal worden.

Wij weten dat er geen land is waar niet geworsteld word met verslavingsproblematieken en we weten ook dat een programma zoals dat van Teen Challenge grote impact op mensenlevens en de maatschappij kan hebben. We willen graag onderdeel zijn van de zegen die dit werk in Libanon brengt.
Gabriela, Adelina Grace en Garo

Stichting Traveling Light wil deze zomer nog een steentje bijdragen aan de bouw van dit centrum in Libanon. Hoe geweldig is het om vanuit Nederland te investeren in mensenlevens in het Midden Oosten?!

Als je mee wilt helpen, maak dan je gift over op op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) en vergeet niet te vermelden: LIBANON.

zaterdag 23 mei 2020

Projectnieuws

Vorige maand schreven we er al over: Atelier Café De Schor in Papendrecht (Bosch 6) opent in mei elke vrijdag en zaterdag tussen 10:00 en 17:00 uur de deur voor de verkoop van super leuke brocante, vintage en retro spulletjes.

De opbrengst gaat voor de helft naar een project in Oeganda en voor de helft naar Traveling Light. We tellen het op bij de opbrengst van Twinkeltje over mei en dat bedrag zal deze keer gaan naar Sokrat en Lena Apostolovski en het kinderwerk onder Roma's in Macedonië. De verkoop gaat zo goed dat eigenaresse Chantal de Jong er mee door wil gaan. Kom dus snel eens langs! Het is gezellig, de spullen zijn prachtig en je steunt een goed doel met je aankopen.

Het andere project waar we momenteel geld voor inzamelen is het werk van stichting Embrace in Hongarije. Michael en Janet van Boxtel werken daar onder de allerarmsten, daklozen en verslaafden. Van de week plaatste de Nederlandse ambassade in Hongarije een video over het werk van Michael en Janet.

Mooi om te zien dat er aandacht voor hun werk is. We zullen van de week een mooi bedrag overmaken naar stichting Embrace. Dus, als je nog wilt doneren, doe het dan snel!

Van Stella Saghian kregen we het volgende bericht, naar aanleiding van de gift van 3,000 euro die we aan 222 Ministries konden schenken voor hulp aan Iraanse Christenen in Turkije.

"Via onze kerken in 15 steden in Turkije bieden wij deze hulp aan onze broeders en zusters in Christus en wij hopen hen in deze wanhopige situatie te ontlasten. We zijn jullie zo dankbaar voor jullie samenwerking. We zien positieve aspecten als we via ons online kerk, de Persian Community Church in contact komen met mensen, vooral in Turkije en Iran...

We hebben onze maandelijkse kerkdiensten (met gemiddeld 2000 deelnemers) verschoven naar wekelijkse diensten. Afgelopen zondag hadden wij ongeveer 5.000 deelnemers. In de afgelopen twee maanden hebben we meer dan 200 mensen tot geloof zien komen die nu meedoen aan ons discipelschapstraining. Zelfs temidden van onze onrust reikt God naar de verlorenen! Nogmaals hartelijk dank voor jullie steun en samenwerking om Farsi-sprekende christenvluchtelingen te helpen. Wij bidden dat jullie licht verder zal reizen en nog meer zal schitteren in deze donkere wereld. (Yes indeed, may your light travel further and shine even more while penetrating into the darkness)."

Praktische hulp, geestelijke bemoediging, en financiële ondersteuning... een drievoudig snoer eigenlijk. En het werkt, dat zien we overal!

Giften voor al onze bijzondere projecten zijn ALTIJD welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

maandag 11 mei 2020

Ondersteuning Embrace in Hongarije

Michael en Janet van Boxtel van stichting Embrace werken onder daklozen, verslaafden en de allerarmsten in Hongarije.

Zij schreven ons over de huidige situatie in het land en dan met name de gevolgen voor de doelgroep waar zij zich al jaren voor inzetten.

Voor bedrijven en particulieren zijn diverse economische maatregelen afgekondigd. Deze bieden behalve een verbod op huisuitzettingen geen voordeel voor arme mensen en daklozen, de doelgroep waar wij ons voor inzetten. Juist dit is een groep die hard getroffen wordt omdat de vraag naar korte contractarbeiders en dagloners voor het grootste deel is weggevallen waardoor velen zonder inkomen zitten.

Hulpverlening is momenteel nog mogelijk. Voor Tápiobiscke heeft Embrace van de burgemeester een ontheffing gekregen om vrijelijk te kunnen bewegen t.b.v. hulpverlening. Voor Boedapest heeft de Baptist Aid ontheffing verleent voor het betreden van het daklozen centrum en het verlenen van ondersteuning en hulp. Binnen de regels die er zijn krijgen we van de Baptist Aid daar de vrije ruimte om te doen wat we willen/kunnen.

In Tápiobiscke geeft Embrace hulp aan ouderen, alleenstaanden en gezinnen. De hulp bestaat uit een wekelijks voedselpakket, inkoop van op recept benodigde medicijnen,  en overige zaken zoals luiers en babyvoeding. Per week waren dit ongeveer 50 adressen, inmiddels loopt dit aantal snel op vanwege het feit dat steeds meer mensen hun werkplek verliezen.

We hebben hier een continue en intensieve samenwerking met de burgemeester en het Buro Gezinshulp. Het aantal daklozen dat we bereiken begon met 50, maar staat momenteel al op ruim het dubbele per week! Dit komt omdat veel locaties geen hulp meer bieden.

Elke vorm van ondersteuning is welkom, dat zal duidelijk zijn. Michael en Janet delen in het dorp Tápiobiscke zo'n 70 pakketten per week uit, die kosten 18 euro per stuk, in totaal dus 1260 euro per week. Daarnaast nog zo'n 100 pakketten per week voor de daklozen (nog eens 600 euro per week). De pakketten bevatten voedsel voor een week.

Embrace moet het hebben van giften. Wij helpen hen graag. Elk bedrag is welkom. Maak je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van EMBRACE.

Dank je wel!

zondag 3 mei 2020

Ondersteuning kent geen begrenzing

In de eetzaal van het mannencentrum in Sered
De opbrengst van Twinkeltje over de maand maart ging naar het werk van Teen Challenge onder daklozen en verslaafden in Slowakije. Van de week hadden we director Patrik Hipp aan de lijn.

Op het moment dat de overheidsmaatregelen werden aangekondigd verbleven er 15 mannen in het centrum in Sered. Velen van hen kozen ervoor het programma vroegtijdig te beëindigen, ze wilden niet 'opgesloten' zitten zonder te weten voor hoelang.

Er bleven 7 mannen over en er mogen tijdens de lockdown ook geen nieuwe studenten worden aangenomen. 'Dat is best lastig voor de mannen,' aldus Patrik. 'Onderdeel van het programma is dat er steeds studenten komen en gaan, dat brengt verversing en als er nieuwe gasten komen zien degenen die er al maanden zitten hoe ver ze eigenlijk gevorderd zijn.'

De sfeer is verder goed en er wordt hard gewerkt in de groententuin, zoals op het filmpje hieronder te zien is. Patrik was blij met de gift en bedankt bij deze iedereen. Een hartelijke groet uit Slowakije.

Afgelopen week ontvingen we ook een nieuwsbrief van pastor Steve Telzerow uit Slovenië. Daarbij zat een documentaire over het werk van Teen Challenge aldaar die onlangs op televisie te zien was. Echt de moeite waard om naar te kijken.
Zoals jullie zien, de ondersteuning van Traveling Light kent geen begrenzingen 😁

Giften voor al onze bijzondere projecten zijn ALTIJD welkom en wel op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

Filmpje Teen Challenge Slowakije
👇