Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zaterdag 27 februari 2016

Project reparatie Casa Nuova, Italië

Casa Nuova
Enkele maanden geleden kregen we een verzoek voor financiële steun binnen van Maria Meier. Zij runt de scepter in Comunita Brezzano, een christelijke therapeutische woongemeenschap in Toscane, Italië.

De woongemeenschap bestaat uit drie huizen waar Maria mensen met ernstige psychische of verslavingsproblemen ruimte biedt om tot rust te komen, God te leren kennen en een andere kijk op het leven te krijgen.

Wij zijn regelmatig bij haar op bezoek geweest en hebben ook twee keer een werkweek georganiseerd waarin we met sterke mannen hebben geholpen om hout te hakken voor de winter. We willen eind augustus trouwens weer zo'n week organiseren.

Ontmoeting met Maria afgelopen december
De huizen zijn prachtige, klassieke Toscaanse landhuizen, die overigens veel onderhoud vergen. Eén van de huizen, Casa Nuova, kampt met een lekkage. Het is nodig om een gedeelte van het dak te vervangen.

Comunita Brezzano is een stichting die grotendeels kan bestaan dankzij giften. Er is ook inkomen door de verkoop van jam, olijven en fruit en voor de gasten ontvangt Maria ook wel een budget van de overheid (een soort persoonsgebonden budget zeg maar).

Bovenste laag pannen moet worden vervangen
Wij dragen het werk van Maria Meier een warm hart toe. Zij draagt persoonlijk zorg voor de noden van andere mensen en nodigt hen die vermoeid en belast zijn uit om rust te zoeken bij Jezus.

Het wonen en werken in de vrije natuur is een welkome en gezonde afwisseling van het hectische leven in een stad. Maria ontvangt mensen uit o.a. Duitsland, Israel, Italië, Oostenrijk en Zwitserland.

Als je een hart hebt voor dit soort werk, maak dan je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light en vergeet niet te vermelden BREZZANO.

donderdag 18 februari 2016

Terugblik Weissensee actie 2016

'Goed gedaan mannen!'  Hartelijk dank vanuit Kazachstan!
We kunnen met elkaar terugkijken op een hele geslaagde Weissensee actie. Ondanks de dooi (zacht ijs) en de vele plassen (waardoor de scheuren niet te zien waren) hebben onze schaatsers toch mooie prestaties geleverd tijdens de Alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk.

Krijn Donk reed de 200 km in een flitsende tijd van 7:43 uur, Henk Swijnenburg deed het in een uitstekende tijd van 9:33 uur. Helaas geen verbetering van hun persoonlijke records. 

Henk Vlot kwam na 10:57 uur over de finish. Voor hem was dat wel een persoonlijk record, omdat hij een vorige keer na 140 km de race moest staken.

Henk S., Krijn en Henk V. op de Weissensee
Met deze sportieve acties hebben de mannen 4,500 euro in het laadje gebracht. De volledige opbrengst komt ten goede aan de bouw en installatie van een keuken in het jongenshuis van Teen Challenge in Kazachstan

In Almaty waren ze natuurlijk ontzettend blij met de uitkomst en namens hen willen we iedereen, de schaatsers, supporters én mensen van de pers van harte bedanken voor de inzet. Geweldig om te zien hoeveel enthousiaste en hartverwarmende reacties er binnenkwamen.

Blije gezichten  dankzij jullie inzet en giften
Wij (Jan en Marja) hopen binnenkort een bezoek aan Kazachstan te plannen. Het is daar nu nog volop winter, een mooie tijd voor hen om plannen te maken voor de aanstaande verbouwing!

We schrijven het wel vaker op deze blog: het schenken van een gift is niet het einde van een project, het is het begin van een nieuwe of de voortzetting van een bestaande relatie. 

Verder nieuws:
  • Het bedrag voor project onderwijs Teen Challenge in Slowakije is ook binnen. Hartelijk dank daarvoor.
  • Het jaarverslag over 2015 zal binnenkort op onze website worden geplaatst.
  • Een volgend project op deze blog: Project reparatie Casa Nuova, Italië

dinsdag 9 februari 2016

Schatten in de hemel...

In april bestaat Stichting Traveling Light 5 jaar. Een relatief korte periode waarin ontzettend veel is gebeurd.

Wat begon als een eenvoudig initiatief van twee mensen is inmiddels uitgegroeid tot
  • een levendig netwerk van contacten in meer dan twintig landen,
  • vele honderden projecten die we gesteund hebben,
  • een prachtig team vrijwilligers en
  • trouwe donateurs.
Penningmeester Martin de Haas schrijft in het financiëel jaaroverzicht van 2015:

"Ook dit jaar kunnen we terugkijken op een jaar van groei. De inkomsten zijn ten opzichte van 2014 met ruim 13% gestegen en er is dit jaar meer dan 59.000,- euro binnengekomen. Met al dat geld hebben we 29 projecten kunnen ondersteunen voor een totaal bedrag van ruim 58.000,- euro, een stijging van bijna 10%. 

Het geld dat via de giften binnen is gekomen heeft allemaal een goede plaats van bestemming gevonden. Ik vind het bijzonder dat we dat kunnen doen met een minimum aan kosten. Alleen de bankkosten worden door de stichting betaald. Dit jaar was dat minder dan 0,5% van de inkomsten. Alle andere kosten worden uit eigen zak betaald.

Voor het komend jaar is mijn gebed dat we opnieuw een groot aantal projecten kunnen ondersteunen en dat de stijgende lijn van inkomen en uitgaven mag voortzetten."

Bij deze willen we iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook heeft meegewerkt om deze groei mogelijk te maken. Zonder jullie tijd, aandacht, gebeden, giften en enthousiasme zouden we niet bestaan. Die dank spreken we zeker ook uit namens de honderden, zoniet duizenden, mensen die we hebben kunnen helpen op hun weg naar een beter bestaan.

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
[Matteus 6:19-21]

Wat ons betreft mag je dit mooie bericht met zoveel mogelijk mensen delen :)