Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

dinsdag 27 oktober 2015

Project renovatie kamers Winiarczykowka, Polen

Met de Biddles op de foto in Ventura, Californië
Enige weken geleden overleed onze Amerikaanse vriend Rick Biddle op de gezegende leeftijd van 88 jaar. Wij hebben Rick al in 1989, tijdens onze eerste reis naar Baja California in Mexico, leren kennen. Rick en zijn vrouw Helen waren onze 'Amerikaanse ouders'.

In de USA is het de gewoonte om donaties over te maken ter nagedachtenis van de overledene. Soms wordt dat geld gebruikt om de begrafenis te betalen, soms is het voor de achtergebleven familie en soms gaat het naar een goed doel. Familie en vrienden van Rick hebben ruim $500 overgemaakt ten bate van Stichting Traveling Light.

Aandacht en gebed
We willen deze gift gebruiken voor de opstart van een project en wel in Winiarczykowka, Polen. Ja, weer die moeilijke naam :) Begin september waren wij op bezoek in het crisis- en rehabilitatiehuis aldaar. Een heel bijzonder huis, want er wordt ook warmte en een veilige plek geboden aan ouderen die alleen op de wereld staan.

Aan het werk in de moestuin
De bewoners werken in de moestuin, zijn bezig met het maken van een kippenren en zorgen voor de maaltijden en de schoonmaak. Onlangs werd eindelijk de nieuwe waterzuiveringsinstallatie geinstalleerd, waar wij een flinke gift voor hebben kunnen geven.

Janusz & Bogusia Gornicki, die het huis runnen, hebben een waslijst aan projecten uitstaan, waaronder de renovatie van een aantal slaapkamers en uitbreiding met een aantal bedden (want de koude winter komt er weer aan). Wat zou het mooi zijn als we de gedenkgift ter ere van Rick Biddle zouden kunnen verdubbelen.

Simpele kamers
Als je een hart hebt voor de zorg voor ouderen, maak dan je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van KAMERS WINIARCZYKOWKA.

Het geld zal dan gebruikt worden om een aantal kamers op te knappen, de opvangcapaciteit uit te breiden (meer bedden) en meubels te kopen. De meeste kamers hebben alleen maar bedden en een kastje, niet echt veel luxe dus....

Hartelijk dank alvast voor jullie hulp. Het geld gaat regelrecht naar deze bestemming. Geen fratsen, geen strijkstok.

Wat je voor een ander doet, doe je voor God! Zo eenvoudig is het :)

zaterdag 17 oktober 2015

Bezoek aan Moldavië

Eenvoudig leven...
Afgelopen januari konden jullie via deze blog voor het eerst kennis maken met Johannes & Charlotte Petersen, een Deens echtpaar dat al twintig jaar in Moldavië woont en werkt onder de allerarmsten.

Gemeenschappelijk leven
Afgelopen week bracht Jan namens Stichting Traveling Light een bezoek aan deze bijzondere mensen in het armste land van Europa.

Johannes & Charlotte hebben in de afgelopen jaren op veel verschillende plaatsen in Moldavië gewoond. Zij wonen in een woonwagen en zijn dus mobiel.

De Shelter is bijna klaar
Ze hebben diverse kerkelijke gemeenten gesticht, een Teen Challenge mannenrehabilitatiehuis en een vrouwenhuis dat binnenkort zal worden geopend. Ze verlenen humanitaire hulp en organiseren kinderzomerkampen. Op hun website is meer informatie te vinden.
Buitenkant de Shelter

Voor het eerst in al die jaren hebben ze nu min of meer een vaste stek waar ze hun woonwagen hebben neergezet, dat is het stukje land waarop ook de Shelter staat... het opvanghuis voor meisjes en jonge vrouwen die gered zijn uit de mensenhandel.

Op bezoek in het mannenhuis
Johannes & Charlotte laten echt het zuivere vaderhart van God zien aan de mensen die ze helpen: de verslaafden, de armen, de eenzamen, de jonge meisjes die soms door hun ouders te koop worden aangeboden voor prostitutie en mensenhandel.

Hartverscheurend om te zien hoeveel leed er is. Maar tegelijkertijd geweldig om te zien dat er mensen zijn die de roep van Gods hart gehoorzamen en zichzelf wegcijferen om anderen te helpen.
In de wei :)

Van de gift die we afgelopen augustus schonken hebben ze een melkoe gekocht én twee kalfjes! Dat is een goeie deal :) Bij het mannenhuis gaan ze nu ook een zuivelkeuken bouwen waar ze zelf melk kunnen verwerken en verkopen.

We zijn dankbaar voor de giften die we met jullie hulp konden schenken voor het mooie, maar moeilijke, werk van Johannes & Charlotte in Moldavië.

In de kerk is ruimte voor kinderwerk
Zij laten hun licht schijnen in de donkerste hoek van Europa en wij willen hen daarin zeker aan- en bemoedigen! Fijn om te zien dat met weinig geld veel gedaan kan worden en dat giften heel goed terecht komen!

Laten we alsjeblieft niet verzaken om Gods wil te doen... op aarde zoals in de hemel....

Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen (Jesaja 58:6-8).

[PS: Klik op de foto's voor een vergroting!]

Jullie giften zijn ALTIJD van harte welkom op rekening NL91RABO0118582275 ten name van Stichting Traveling Light (ANBI erkend).


maandag 12 oktober 2015

Nieuws en activiteiten

Er wordt met man en macht gewerkt
Kort geleden schonken we een mooi bedrag voor de bouw van een boerenschuur op het terrein van de Teen Challenge rehabilitatie-huizen in Berdychiv, Oekraine. 

Nou, ze later er daar geen gras over groeien hoor, het geld is gelijk goed besteed aan bouwmaterialen en er is onmiddelijk een begin gemaakt met de bouw.


Een hele blije pastor Sergey Romanenko
Zoals in veel Oost Europese landen wordt de nieuwe schuur om de bestaande schuur heen gebouwd. Het oude bouwerk wordt als laatste afgebroken, maar in de tussentijd kan de bestaande ruimte toch nog gebruikt worden.

Ook in Winiarczykowka, Polen wordt hard gewerkt. Na heel veel papierwerk en burocratie is eindelijk begonnen met de installatie van het nieuwe waterzuiveringssysteem.

Begin september waren wij op bezoek bij Janusz & Bogusia Gornicki in Polen en zij lieten ons de stapels papierwerk zien die aan de vergunning voor deze nieuwe installatie vooraf zijn gegaan.

Het nieuwe systeem is heel modern en zal veel kosten besparen die nu steeds nodig waren voor het leegpompen van het oude systeem.

Bewoners en staf van Winiarczykowka
A.s. vrijdagavond 16 oktober is het weer tijd voor Prayer for the Nations. Tijdens deze avonden proclameren we Gods woord over de landen van Europa en het Middellandse Zeegebied. Zeker nu met de vluchtelingensituatie is het goed hier voor de bidden!

Vanaf half 8 is er inloop met koffie en thee, om 8 uur beginnen we. Tot dan! We zien uit naar jullie komst.

[Klik op de foto's voor een vergroting!]

Mara Kreukniet uit Sliedrecht was een van onze eerste donateurs. Al in 2011 bedacht zij een cup cake actie ten bate van Stichting Traveling Light. 

Mara in haar museum
Onlangs opende zij een klein museumpje in de bijkeuken met als thema 'toen en nu'. De intree bedroeg 50 cent en alle opbrengsten heeft zij aan Traveling Light geschonken. Kijk, van zulke lieve mensen en creatieve ideeën worden wij heel blij! Dank je wel Mara!

En, zet 'm vast in je agenda: de winter fair 2015 die we willen houden zaterdag 12 december a.s. Een gezellig middag voor donateurs en belangstellenden met kampvuur, warme appeltaart, koffie, kerstmarkt met leuke spulletjes, workshops, erwtensoep... te veel om op te noemen. Hou deze blog en onze FB pagina in de gaten.

zaterdag 3 oktober 2015

Sportieve actie voor vrouwenhuis Sela, België

Op 25 oktober a.s. wordt de marathon van Etten-Leur weer georganiseerd. Evenals vorig jaar zijn er weer een aantal sportievelingen die hebben aangegeven een afstand te willen lopen voor een goed doel: dit keer is dat het vrouwenopvanghuis Sela in Charleroi, België.

Frédérique& Natascha Hensgens
De opening van een opvanghuis voor vrouwen is een initiatief van Frédéric & Natascha Hensgens. Zij runnen al enkele jaren een koffiehuis in een van de probleemwijken in Charlerois. Elke zaterdag rijden zij naar de straten achter het station om daar daklozen en verslaafden op te halen en naar het koffiehuis te brengen.

In het koffiehuis wordt door een trouwe groep vrijwilligers elke week een goede maaltijd voorbereid voor deze mensen. Er is ook een kledinguitgiftepunt en natuurlijk is er tijd voor een praatje, gebed en counseling.

Wij hebben er vorig jaar een kijkje genomen en waren erg onder de indruk van de liefde die dit team vrijwilligers heeft voor de mensen waar eigenlijk niemand naar om kijkt, waaronder zwangere meisjes die verslaafd en dakloos zijn.

Het verlangen (en de noodzaak) om een veilig huis voor vrouwen te openen werd steeds sterker. Vanaf 1 september jl. kregen Frédéric & Natascha Hensgens de beschikking over het huis dat je op de foto hiernaast ziet.

Er zijn dringend helpende handen en financiën nodig om alles van de grond te krijgen. Het huis wordt binnenkort geopend. Traveling Light wil graag helpen. Thomas van Dartel, Erik Slobben, Jan Visser en Jan Verschoor gaan rennen om dit werk op gang te helpen. Er zijn afstanden van 5, 10, 21 en 42 km.

Je kunt hen sponsoren door bijvoorbeeld een bedrag per kilometer of per man, of een bedrag voor het uitlopen van de race of een algemeen bedrag te schenken. ALLE giften zijn welkom op rekening NL91RABO0118582275 ten name van Stichting Traveling Light (ANBI erkend, dat betekent dat je giften belastingaftrekbaar zijn) onder vermelding van SELA. De volledige opbrengst van deze actie gaat naar vrouwenhuis Sela.