Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

vrijdag 31 juli 2015

Project boerenschuur Berdychiv

Hier moet de nieuwe schuur komen
Zoals we eerder schreven: Traveling Light zit niet stil, we hebben allemaal leuke zomerprojecten!

Het geld voor Teen Challenge Moldavië is binnen, zij kunnen daarmee een mooie Friese melkkoe kopen. Hartelijk dank! Het geld voor materialen kinderwerk Iraanse conferentie is ook bijna binnen, dus dat gaat goed.

Alles met de hand
Aan het begin van dit jaar gaven we een mooie gift voor het werk van pastor Sergey & Irina Romanenko in Berdychiv, Oekraine (zie ook deze blog post). We lieten toen ook een foto zien van de plek waar een nieuwe grote schuur moet komen waarin alle dieren 's winters kunnen verblijven. De schuur komt op het terrein waar ook het mannen- en vrouwenhuis zijn.

Er is inmiddels een begin gemaakt met de fundering, maar door gebrek aan fondsen ligt het werk een beetje stil. 'Dat is jammer', schrijft pastor Segey, 'want ik heb juist allemaal mannen beschikbaar die bouwvakkers zijn.'

Dat zijn mannen die momenteel in het Teen Challenge rehabilitatiehuis zitten. Naast de Bijbelstudies, individuele en groepslessen die zij volgen, is het ook de bedoeling dat zij werkprojecten doen. Het bouwen van een eigen schuur is natuurlijk een prachtige klus!

De schuur komt er!
Er is nog zo'n 2000 euro aan materialen nodig om de boerenschuur af te maken, op tijd voor de winter uiteraard! Het wordt een flinke schuur/stal zoals je op de foto hiernaast kunt zien. Juist voor metselwerk, houten balken, dakconstructie, deuren en ramen is nu geld nodig.

Ze zouden erg blij zijn met jullie hulp. Elke gift ondersteunt het werk van pastor Sergey onder de daklozen, armen en verslaafden. Uiteraard help je op die manier de mannen zelf ook! 

Je kunt een gift overmaken op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light onder vermelding van: SCHUUR BERDYCHIV.


zaterdag 25 juli 2015

Project zomeractiviteiten Saraj, Macedonië

Bont gezelschap
Enkele weken geleden waren we (Cora Donk en Marja Verschoor-Meijers) in Skopje, Macedonië om een conferentie bij te wonen over gemeentewerk onder Roma zigeuners. Er waren Roma's uit Albanië, Bulgarije, Croatië, Macedonië, Roemenië en Servië.

Zomerkamp vorig jaar
Het was uiteraard een hele eer voor Traveling Light om daarvoor te zijn uitgenodigd. Het onderwijs van pastor Radko Kratsov was heel leerzaam en inspirerend. Het blijkt dat er in al deze landen veel Roma's tot geloof in Jezus Christus komen en er worden overal kerkjes en huisgroepen gesticht. Het probleem is dat ze het vaak niet van elkaar weten en het gevoel hebben erg alleen te zijn.

Alleen al daarom is het goed om regelmatig bij elkaar te komen en ervaringen uit te wisselen, voor elkaar te bidden, contacten te leggen en netwerken te bouwen.

Spelletjes tijdens de grote picnic
De conferentie werd georganiseerd door onze lieve vrienden Sokrat & Lena Apostolovski uit Skopje. Zij doen al jaren en jaren geweldig werk onder de Roma kinderen in Skopje en zijn de pastors van de Saraj kerk aldaar.

Ook deze zomervakantie organiseren ze weer een 3-daags zomerkamp voor de kinderen, een grote picnic voor de kinderen en hun ouders en het onderwijsproject 'I want to know how to read and write'.

Supertrots op hun knutselwerkje!
Het is fantastisch om te zien dat er steeds meer kinderen zijn die dankzij het werk van Sokrat & Lena besluiten om naar school te gaan. Kinderen die bovendien ontdekken dat God heel veel van hen houdt en door hen heen de Roma gemeenschap wil bereiken met een boodschap van hoop voor de toekomst!

Als je het werk van Sokrat & Lena onder de Roma kinderen wilt zegenen, kan dat door een gift over te maken waarmee ze dit soort zomeractiviteiten kunnen bekostigen.

Maak je gift over op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light onder vermelding van: ROMA KINDEREN.

Sokrat & Lena kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Dus als je een stage adres zoekt of missiewerk in Macedonië wilt doen, mail ons dan even. Met elkaar kunnen we ons licht laten schijnen in alle hoeken en gaten van Europa en het Middellandse Zeegebied. HARTELIJK DANK!


vrijdag 17 juli 2015

Project Materialen Kinderwerk

Momenteel zamelen we geld in voor de aanschaf van een Friese koe voor het Teen Challenge rehabilitatiehuis in Moldavië.

Maar dat is uiteraard niet het enige dat speelt; de vakantie is voor Traveling Light juist een drukke periode :) Er komen projectverzoeken binnen, er worden bemoedigingsreizen gemaakt en plannen besproken voor de komende maanden.

Van 28 juli tot en met 2 augustus wordt er door 222 Ministries en Pearl of Persia weer een conferentie gehouden voor Iraanse mensen in Nederland.  Van tijd tot tijd komen ze samen om bijgepraat te worden en voor onderlinge contacten. Door deze conferenties is 222 Ministries instaat om de Iraanse kerk in de verstrooiing te versterken en toe te rusten.

Zij maken dankbaar gebruik van vrijwilligers om tijdens die week kinderwerk te verzorgen. Dat zijn o.a. ook de lieve dames die achter het project Love Splash zaten.

Graag willen we hen helpen met de aanschaf van materialen, onder andere het boek Jezus horen en zien voor alle kinderen en medewerkers. Er is (met spoed) ongeveer 400 euro nodig. Wie helpt mee?

Giften zijn welkom op rekeningnummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van 222 KINDERWERK.

woensdag 8 juli 2015

Project KOE voor Teen Challenge, Moldavië

Rehabilitatiehuis in Falesti, Moldavië
Eerder dit jaar schonken we een mooi bedrag voor het werk van Johannes en Charlotte Petersen in Moldavië en wel specifiek voor de afbouw van het opvanghuis voor meisjes en vrouwen uit de sex-industrie (update volgt nog).

Het echtpaar uit Denemarken woont en werkt al twintig jaar in Moldavië  onder de allerarmsten. Ze hebben in de afgelopen jaren kinderwerk opgezet, een kerkelijke gemeente gesticht, humanitaire hulp in gang gezet en ook een Teen Challenge rehabilitatiehuis voor drugs- en alcoholverslaafden geopend.
Jura met één van de melkkoeien

Deze boerderij is te vinden in Falesti en de dagelijkse leiding is in handen van Jura (zie de foto hiernaast). Omdat dit soort christelijke hulpverlening afhankelijk is van giften, wordt zoveel mogelijk gestreeft naar zelfvoorziening. Bijvoorbeeld door zelf groente te verbouwen en dieren te houden.

De Teen Challenge zorgboerderij in Falesti heeft momenteel 2 melkkoeien (waarvan 1 Friese), een stier en 2 kalveren. De oudste koe zal binnenkort met pensioen gaan. Verder zijn er varkens, ganzen, eenden en kippen. Op de drie hectare grond rondom het huis hebben de mannen allerlei fruitbomen geplant, maar ook tomaten en alfalfa.

Kleine dierentuin :)
Met de aanschaf van 1 of 2 nieuwe Friese melkkoeien is het mogelijk extra inkomen binnen te halen waardoor het centrum bijna zelfstandig kan opereren. Een goede melkkoe kan veertig liter melk per dag geven en de verkoop daarvan brengt uiteraard weer geld in het laadje.

Traveling Light wil hen graag helpen om in elk geval 1 melkkoe te kunnen kopen. De prijs voor een Friese melkkoe die al gewend is aan de condities in Moldavië is ongeveer 2,300 euro. Nou, dat moet lukken, toch?!

Nieuw leven voor gebrokenen van hart
Dit is nou echt weer zo'n praktisch, kleinschalig project dat direct gevolgen heeft voor de mannen die in de zorgboerderij wonen. Het werken met de dieren en op het land is onderdeel van de therapie en bereidt hen voor op een gezond en productief leven in de maatschappij. God houdt van deze mensen en wij ook! Ieder mensenleven telt!

Maak je gift over op rekening nummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van MELKKOE.

woensdag 1 juli 2015

Nieuw Bertine House, Oekraine!

Bertine House 2
We hebben goed nieuws uit de Oekraine en dat delen we natuurlijk graag!

Weten jullie nog dat enkele mannen eind oktober vorig jaar de halve marathon van Etten-Leur liepen om geld in te zamelen voor de vrouwen en kinderden van Bertine House die gevlucht waren uit Donetsk?

Magne & Olga Gulbrandsen
Het huis is een christelijk rehabilitatiecentrum (onderdeel van Teen Challenge Oekraine) voor vrouwen (en hun kinderen) die veelal uit de verslaving en prostitutie komen. Het is opgericht door Magne & Olga Gulbrandsen. Vorig jaar september maakte de oorlog een einde aan het werk in Donetsk en hebben ze alles achter moeten laten om naar een veiliger plek te vluchten.

Heel veel ruimte om het huis
De vrouwen, kinderen en werkers woonden de afgelopen driekwart jaar tijdelijk in een flat in de stad Poltava. Ondertussen bleven ze uitkijken naar een groot huis met een nog grotere tuin en bidden voor de middelen om dat te kunnen betalen.

Een paar maanden geleden kwam er een grote gift uit de USA binnen... en ja! Afgelopen week kregen we het bericht dat er een huis is aangekocht met behulp van dat bedrag!

Een groot huis met heel veel slaapkamers en een gigantische tuin, prachtig! Iedereen is ontzettend blij en dankbaar. Er wordt verwacht dat de vrouwen en kinderen in september kunnen verhuizen. Mooi op tijd voor de winter.

Enkele dames inspecteren de kamers
Wellicht kunnen we tijdens de komende marathon van Etten-Leur (25 oktober a.s.) weer een sponsoractie opzetten. Er is geld nodig om het huis op te knappen, meubels en apparatuur aan te schaffen, de tuin mooi te maken etc. etc. zodat het weer een echt THUIS wordt voor de vrouwen en kinderen.

Als je het op je hart hebt om nu al een gift over te maken, mag dat natuurlijk altijd. Dan verzamelen wij de bedragen en maken het in een keer over ten bate van het nieuwe Bertine House

Maak in dat geval je gift over op Rekening nummer NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend) onder vermelding van BERTINE.