Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zaterdag 18 oktober 2014

Project Bertine House

Magne & Olga en hun kinderen
We kondigden het een paar weken geleden al aan: de sportieve actie voor Bertine House in Poltova, Oekraine. We zamelen momenteel geld in voor hulp aan vrouwen en kinderen die gevlucht zijn uit Donetsk.

Bertine House is in 2008 opgericht door Magne & Olga Gulbrandsen. Een prachtig huis in Donetsk waar vrouwen en kinderen veilig kunnen wonen. De vrouwen hebben meestal een verslavings- en prostitutieverleden en krijgen hier de kans om een nieuw leven te beginnen.

Magne is geboren in Noorwegen. Op zijn negende pleegde hij zijn eerste diefstal, op zijn veertiende begon hij drugs te gebruiken: marihuana, extacy, heroine en nog veel meer. Hij bracht uiteindelijk zeven jaar in de gevangenis door.  Gelukkig kwam hij in een christelijk rehabilitatiecentrum terecht, waar hij de liefde en genade van Jezus Christus leerde kennen... het begin van een totaal nieuw leven.

Vrouwen en kinderen in Bertine House
Hij trouwde met Olga en samen hebben ze vier kinderen. Op een dag brachten ze een bezoek aan een vrouwengevangenis in de Oekraine. Daar sprak God tot Magne: "help deze vrouwen zodat ze weer herenigd kunnen worden met hun kinderen..." En zo ontstond het idee voor Bertine House.

Onlangs zijn de vrouwen en kinderen, die in het opvanghuis in Donetsk woonden, gevlucht vanwege de oorlogssituatie daar (zie vorige blog). Ze hebben alles achtergelaten en vonden tijdelijk onderdak in een oud huis in de stad Poltava (halverwege tussen Donetsk en Kiev) maar daar waren niet eens sanitaire voorzieningen. Omdat de winter eraan komt moest snel een andere oplossing worden gezocht.

Ja, ook de allerkleinsten vinden hier een thuis
Sinds vorige week huren ze een flat, dus gelukkig hebben ze nu een wc en douche binnen! Maar ondertussen wordt druk gezocht naar een groot huis dat weer omgebouwd kan worden tot een opvanghuis voor vrouwen en kinderen! Het huis dat ze momenteel op het oog hebben kost ca. 90.000 euro...

Op 26 oktober wordt de marathon van Etten-Leur gehouden. Vier lopers hebben zich bereid gevonden hun kilometers te maken ten behoeve van het nieuwe huis. Thomas van Dartel (5 km), Erik Slobben (21 km), André van Slooten (21 km) en Jan Verschoor (21 km) gaan rennen om de vrouwen en kinderen te helpen. Je kunt hen sponsoren door bijvoorbeeld een bedrag per kilometer of per man, of een bedrag voor het uitlopen van de race of een algemeen bedrag te schenken.

ALLE giften zijn welkom op rekening NL91RABO0118582275 ten name van Stichting Traveling Light (ANBI erkend, dat betekent dat je giften belastingaftrekbaar zijn) onder vermelding van BERTINE.

We zien uit naar jullie hulp!

zaterdag 11 oktober 2014

Dakloos voor donaties

Ha lekker, een boterham
Twee weken geleden was het zover: Jim & Lynda Hayes vertrokken met de trein naar Amsterdam om daar een heel weekend op straat te leven. Zij 'vierden' op die manier hun dertigjarig huwelijk. Met project homeless honeymoon wilden zij aandacht vragen voor het werk van Teen Challenge in Slovenië.

Ze kwamen er al snel achter dat het vinden van eten niet zo'n probleem was. Er zijn heel veel kerken en liefdadig-heidsorganisaties die voedsel uitdelen. Ook werd er regelmatig geld in hun schoot geworpen!

Slapen op straat
Het grootste probleem was het vinden van een slaapplaats. Onder bruggen, voor het station, achter plantenbakken, in een winkelportiek, ze werden vrijwel overal weggestuurd.

Na drie onrustige dagen en nachten waren Jim & Lynda totaal versleten. Ze waren zo moe dat ze terug in de trein in slaap vielen en bijna hun station voorbij reden :) Het tweetal is erg geschrokken van het bizarre leven dat zich na 2 uur 's nachts afspeelt onder de daklozen, verslaafden en illegalen. 'Brood en geld is wel bij elkaar te scharrelen', aldus Jim, 'maar wat de mensen echt nodig hebben is een nieuw leven door Jezus Christus.'

En dat is nu precies wat Teen Challenge bieden wil: praktische hulp (onderdak, verzorging, afkicken etc.) én geestelijke hulp (een kennismaking met de liefde en genade van Jezus). 'Clean' worden kan in elke reguliere kliniek, maar 'clean' blijven kan alleen met de hulp van God zelf!

Bezoek aan het Dennis Griffith huis, Slovenië
Met hun actie haalden Jim & Lynda tot nu toe 3,328 euro op en er komt nog steeds geld binnen. We verwachten een gift van 3,500 euro te kunnen schenken aan het Dennis Griffith rehabilitatiehuis in Nova Vas, Slovenië. Ze zullen het geld o.a. gebruiken voor de aanschaf van beschermende kleding, (herinneren jullie je project kettingzaag uit 2011 nog?) want de mannen krijgen steeds meer houtkapklussen!

Onze hartelijke dank gaat uit naar Jim & Lynda die het avontuur aangingen en uiteraard naar iedereen die hen gesponsord heeft door een donatie te geven. Wat zullen de mannen in Nova Vas blij zijn!

maandag 6 oktober 2014

Project stookolie Winiarczykowka, Polen

Bewoners Teen Challenge huis in Winiarczykowka
Afgelopen zomer schonken we een bedrag aan het crisis- en opvanghuis van Teen Challenge in Winiarczykowka, Polen, voor een nieuwe waterzuiveringsinstallatie.

Inmiddels zijn alle vergunningen binnen, alle plannen goedgekeurd en de nodige inspecties uitgevoerd door de gemeente (poeh: papierwerk, burocratie enz. enz.), dus het wachten is op een startsein voor de aannemer om aan het werk te beginnen.

Tijdens ons bezoek in juni kregen we natuurlijk een rondleiding door het hele huis, ja zelfs tot in de kelder! Daar is een kleine werkplaats met gereedschap en ook de verwarmingsketel. In tegenstelling tot heel veel huizen in Oost Europa wordt Winiarczykowka niet met hout verwarmd, maar met stookolie.

Kleine werkplaats onderin het huis
Iedere winter moet de enorme tank weer gevuld worden en dat kost een paar duizend euro. Geld dat via giften bijeen wordt gebracht. Traveling Light draagt het werk van Teen Challenge in Polen een warm hart toe, dus willen we hen graag op gang helpen deze komende winter door een gedeelte van de stookolie te betalen.

Janusz en Bogusia Gornicki (die het centrum runnen) hebben de deur ook opengezet voor oudere mensen die geen onderdak hebben. Veelal eenzame en zwakke mensen. Het is belangrijk dat zij niet alleen in een veilig huis terechtkomen, maar ook in een warm huis. De winters zijn in Polen bijzonder streng en op straat of in een onverwarmd huisje kunnen zij niet overleven.

Verwarmingssysteem
Het zou mooi zijn als we hen konden zegenen met een hartverwarmende gift van 1,000 euro.

Giften zijn uiteraard belastingaftrekbaar en kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL91RABO0118582275 ten name van Traveling Light onder vermelding van STOOKOLIE. Elk bedrag is welkom.

Hartelijk dank alvast!