Uw giften zijn van harte welkom voor de volgende actuele projecten

zaterdag 28 juni 2014

Project Teen Challenge Tbilisi, Georgië

Stichting Traveling Light heeft inmiddels al in vijftien (!) verschillende landen contacten gelegd, relaties opgebouwd en projecten ondersteund. Die geweldige groei is mogelijk dankzij jullie gebeden en giften. Vandaag gaan we een nieuw land aan die rij toevoegen, namelijk Georgië.

Blair & Althea Greive
Georgië ligt op de grens tussen Oost Europa en West Azië. En ja, wie kennen wij daar? Graag stellen we aan jullie voor: Blair en Althea Greive. Dit lieve stel heeft internationale roots: Blair komt uit Australië en Althea uit Zuid Afrika. Wij ontmoetten Blair op een conferentie in Praag en met Althea hebben we leuke gesprekken gevoerd op een conferentie, afgelopen april in Italië.

Samen met hun kinderen zijn zij in 2003 naar Kazachstan verhuisd waar ze jarenlang in een Teen Challenge rehabilitatiecentrum hebben gewerkt. In 2013 zijn ze verhuisd naar Tbilisi, Georgië, waar een nieuw avontuur voor hen aanving. Zij runnen daar nu een huis voor mannen met verslavings- en andere levensbedreigende problemen.

Teen Challenge Tbilisi, Georgië
Het is altijd heel inspirerend en hoopgevend om jonge mensen te ontmoeten die bereid zijn zich te vestigen in een voor hen onbekend land om daar tot hulp te zijn. Om daar hun licht te laten schijnen...

Inmiddels voelen Blair & Althea zich helemaal thuis in Tbilisi. Ze zijn reuze trots op de mannen die zij in het afgelopen jaar mochten begeleiden. Het geeft enorm veel voldoening om te zien hoe mannen door de liefde van Jezus en de kracht van de Heilige Geest een nieuw leven krijgen na jarenlang drugsgebruik, criminaliteit en ellende. De hereniging met hun gezinnen en families... dat is natuurlijk helemaal mooi om te zien!

Mannen in het centrum
Blair en Althea zien hoe groot de nood in het land is en zij willen hun programma graag uitbreiden. Giorgi, één van de mannen die inmiddels het programma heeft afgerond, heeft aangegeven dat hij als werker bij hen wil blijven. Een extra werker betekent ruimte scheppen om meer mannen op te nemen.

Het werk in Tbilisi is kleinschalig en heel direct: mensen van de straat halen, Gods liefde met hen delen, gesprekken voeren, bidden, eten en onderdak geven. Mensen herstellen en genezen. Prachtig werk!

Traveling Light wil Blair & Althea aanmoedigen om hun werk uit te breiden. Een werker krijgt 300 Lari per maand (124 euro). Er is geen potje of spaarrekening waaruit dat betaald kan worden. Wij willen voor hen 2,200 euro inzamelen, dat maakt het mogelijk om Giorgi voorlopig anderhalf jaar in dienst nemen. Op die manier investeren we in mensenlevens, ja zelfs tot in de verste uithoeken van Europa. Doen jullie mee?

PS: In een volgende blogpost zullen we Giorgi's verhaal met jullie delen.

maandag 16 juni 2014

Bezoek aan Teen Challenge Winiarczykowka, Polen

Vreugde delen!
Een paar weken geleden waren wij (Jan en Marja) op bezoek bij Janusz & Bogusia Gornicki in Polen. Zij openden eind 2010 een opvanghuis voor verslaafden en daklozen in zuid Polen.

Het centrum ligt op de grens Polen/Slowakije
Een wonderlijk verhaal, als je bedenkt dat Janusz zelf een verslavingsverleden heeft, door het Teen Challenge programma in Lekini heenging, zijn vrouw Bogusia ontmoette en met hun twee jonge kinderen naar het zuiden van Polen verhuisde. Kleine Jacob was 1 week oud toen ze aan dit avontuur begonnen!

Inmiddels draait het centrum in Winiarczykowka op volle toeren. Het bijzondere aan dit opvanghuis is dat zij ook oudere mensen ontvangen, mensen die kip noch kraai op de wereld hebben.

Het was zo ontroerend om te zien hoe Janusz en Bogusia liefde geven aan mensen die totaal ontredderd en eenzaam bij hen binnen kwamen. Dat is Jezus volgen in de praktijk!

We zijn enorm gastvrij ontvangen. We kregen echt de tijd om Gods woord te delen, met iedereen te praten en te bidden, en de mannen ook aan het lachen te maken:) Gelukkig was er ook tijd om door de prachtige, bosrijke omgeving te wandelen.
Bezoek aan de prachtige stad Krakau

We hebben, dank zij jullie giften, inmiddels 4,000 euro over kunnen maken voor project waterzuiveringsinstallatie. Willen jullie meebidden voor een spoedige afhandeling van alle papierwerk en vergunningen en bovenal voor gunst (favor) met de lokale overheden?

Poolse folklore
Bogusia helpt de bewoners ook om hun creatieve talenten te ontdekken en ontwikkelen. Op lokale markten en in kerken verkopen ze hun producten om geld in het laadje te brengen voor het runnen van het centrum.

Speciaal voor de donateurs van Traveling Light maakte Bogusia samen met hen hele kleurrijke bladwijzers... als bedankje voor jullie giften en gebeden. Mail of bel ons even, dan sturen we je zo'n prachtig exemplaar toe!

Dit is nu precies het soort kleinschalige werk dat Traveling Light graag wil ondersteunen. Het is directe en liefdevolle hulp aan hulpeloze, eenzame mensen. Genade schenken aan hen die door de maatschappij zijn afgedankt. We hebben grote bewondering voor dit werk!
Dankbare en blije gezichten...
  • Klik op de foto's voor een vergroting!
  • Kijk ook eens op Bogusia's blog.
  • Er is al meer dan 1,000 euro binnen voor vervolgproject gebedshuis Slowakije.
  • We hebben 1,200 euro (genoeg voor 75 deelnemers) overgemaakt voor project sponsoring zomerkamp Oekraine.
  • Hartelijk dank allemaal!
dinsdag 3 juni 2014

Vervolgproject gebedshuis Slowakije 3e fase

de dakconstructie is bijna af
Afgelopen april waren wij weer eens op bezoek bij Teen Challenge in Slowakije, ditmaal samen met vrijwilligers Jim & Lynda Hayes uit De Hoeksteen gemeente. We bezochten het mannen rehabilitatiehuis in Sered en ook het kinderhuis in Hlolovec waar 'moeilijk opvoedbare' tieners (om het zo maar even te noemen) wonen.

Vorig jaar schonk Traveling Light twee maal een bedrag voor de bouw van het gebedshuis (kaplnka zeggen ze daar zo mooi) naast het bestaande mannenhuis. Het is geweldig inspirerend om zo'n bouwwerk langzaam vorm te zien krijgen. Elke euro wordt zorgvuldig besteed!

Veel werk wordt door de mannen in het programma zelf gedaan. Sommigen van hen kijken voor het eerst vol trots naar het werk van hun handen. Inmiddels is ook de dakconstructie bijna af, alles in traditionele stijl.

iedereen helpt mee
De bouw heeft inmiddels ook al de belangstelling getrokken van omwonenden en zelfs de burgermeester van Sered, die regelmatig een kijkje komt nemen. De kapel zal in eerste instantie gebruikt worden door de mannen in het centrum zelf. Maar het is ook de bedoeling om allerlei activiteiten (gebeds- en kerkdiensten, filmavonden, maaltijden etc.) te organiseren waar ook de omwonenden aan deel kunnen nemen.

het wordt echt heel mooi
We zijn heel blij met de manier waarop director Stanislav Kunak dit project aanpakt. Daarom willen we graag nogmaals helpen met een gift van 2.000 euro. Er moet nog aardig wat werk gebeuren eer de buitenkant af is en dan begint het afwerken aan de binnenkant (vloeren, ramen, deuren, plafond, verlichting etc.)

Als een dergelijk kleinschalig bouwproject je aanspreekt, bouw dan mee door een gift over te maken op rekening nr. NL91RABO0118582275 t.n.v. Traveling Light (ANBI erkend).

We rekenen weer op jullie snelle reacties!
_______________________________________________


PS: Nog even voor alle zekerheid, we reizen voor eigen rekening. Jullie giften gaan alleen naar de projecten.