Missie

Traveling Light heeft ten doel:
Het bieden van praktische hulp, financiele steun en geestelijke bemoediging aan bestaande christelijke organisaties en gemeenschappen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • korte missietrips te organiseren om praktische hulp te bieden,
  • fondsenwerving in gang te zetten om financiele steun te bieden, en
  • persoonlijke bezoeken af te leggen teneinde geestelijke bemoediging te kunnen verlenen
Voor alle duidelijkheid:
We willen ons richten op Europa en het Midellandse Zee gebied
De stichting wordt gerund door vrijwilligers.
De stichting heeft geen betaalde krachten in dienst.
Alle giften komen volledig ten goede aan de diverse projecten.
De bestuursleden zetten zich geheel kosteloos in ten behoeve van de stichting.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting vindt het belangrijk om op een verantwoorde wijze met haar ontvangen giften om te gaan en zal daartoe aan het einde van haar eerste jaar een jaarverslag uitbrengen.